top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Strona DPS w Lubawie z filią w Iławie

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Bezpłatny 'Przewodnik prawny - część III' dla każdego
Opracowanie: Anna Kopaczewska   
poniedziałek, 13 stycznia 2014 22:23

przewodnik okladka rnd

     Fundacja Edukacji i Rozwoju zaprasza mieszkańców i mieszkanki powiatu iławskiego, a szczególnie młodzież, do odbierania bezpłatnego egzemplarza publikacji pt. Przewodnik prawny - część III. Jest on dostępny w siedzibie Fundacji przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Iławie.

Przewodnik jest ostatnią z cyklu 3 publikacji prawnych wydanych w ramach projektu Bezpłatne porady. Publikacja ta powstała szczególnie z myślą o młodzieży. W Przewodniku zawartych jest wiele aktualnych i szeroko dyskutowanych kwestii, m.in. mobbing w szkole, pobicia, ściąganie muzyki i filmów z Internetu, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju publicznego, obrona konieczna.

Publikacja zawiera także obszerną bazę teleadresową najważniejszych instytucji z terenu powiatu iławskiego udzielających pomocy prawnej i nie tylko.

Więcej…
 
Oczekujesz pomocy?! ... zadzwoń, przyjdź, napisz do nas ...

mops_foto2

 

    Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do naszego Ośrodka, który znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 6A. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić swój problem osobiście lub też telefonicznie albo pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy, kurator czy pełnomocnik albo inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy. Pamiętaj, że pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Jeśli zauważyłeś lub spotkałeś ludzi, którzy potrzebują pomocy - napisz o tym na naszą skrzynkę interwencyjną. Pomóc nie można w każdej sprawie, ale na pewno spróbujemy.
 
21-11-2013 :: Dzień Pracownika Socjalnego ::

kwiaty ps rnd

 

     Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składam najserdeczniejsze życzenia i gorące podziękowania wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

Przypadające w dniu 21 listopada Święto, to szczególna sposobność do przekazania Państwu wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.

Życzę, by każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszego działania na rzecz potrzebujących.

Irena Kasprzycka
Dyrektor MOPS w Iławie

 
Bawmy się razem 2013
Opracowanie: Agnieszka Łapińska   
środa, 20 listopada 2013 22:30

bawmy sie 2013 rnd

     6 listopada 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie i Iławskim Centrum Kultury zorganizował imprezę integracyjną „Bawmy się razem”.

Więcej…
 
Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki!
Opracowanie: Rafał Rutkowski   
czwartek, 05 września 2013 07:17

szp2013_baner

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaKoniec »

Strona 1 z 13

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:439
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:43100
Stronę przegląda 17 gości 
Twoje IP: 88.156.29.196

MOPS poleca


 • Dodatek energetyczny - nowość w roku 2014

 • Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

 • Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

 • Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

 • Zasady przyznawania pomocy

 • Zasiłki rodzinne - ważne informacje

 • Dodatki mieszkaniowe

 • Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

Dodatek energetyczny - nowość w roku 2014

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego

wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

- Sekcja dodatków mieszkaniowych (pokój 105), od poniedziałku do piątku

w godzinach od 900 do 1300

 

bezpośredni telefon: 89 649 97 29

 

Od 1 stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia - dodatku energetycznego.

Przyznanie dodatku następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 1. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Potrzebne informacje znajdują się w ulotce, którą można pobrać poniżej.


 1) Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

wydrukuj aktualną ulotkę dot. dodatku energetycznego (pdf)
 
pobierz formularz wniosku o przyznanie dodatku energetycznego (doc)

 

 

Więcej…

Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Ustanowienie wieloletniego programu w zakresie

wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej. Rząd zdecydował o przedłużeniu okresu działania programu dożywiania na lata 2014-2020.

 

Program działał od 2006 roku i był finansowany z budżetu państwa oraz z budżetów gmin. Ogólnie w latach 2014-2020 na finansowanie programu z budżetu państwa będzie przeznaczone 3.850.000 tys. zł, natomiast samorządy przeznaczą na ten cel 1.575.000 tys. zł.

 

Dofinansowywanie dożywiania dzieci, młodzieży oraz dorosłych z rodzin o niskich dochodach było rozwiązaniem bardzo skutecznym. Od początku funkcjonowania programu sukcesywnie rosły nakłady finansowe przeznaczone na dożywianie – w 2012 r. było to 847.431.504 zł. Wzrastał także udział finansowy gmin w jego realizacji. Z informacji wynika, że w programie uczestniczy 2477 gmin. Tylko 2 gminy nie biorą w nim udziału, realizując dożywianie ze środków własnych. W roku ubiegłym 838 gmin zadeklarowało, że udział ich środków własnych wyniósł ponad 40 proc. Natomiast w 2013 r. odnotowano wzrost liczby gmin, które zadeklarowały udział środków własnych na najniższym, bo 20 proc. poziomie (w 2012 r. takich gmin było 341, w 2013 r. już 530). Jest to również argument potwierdzający konieczność kontynuowania programu dożywiania skierowanego osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Corocznie dożywianiem objętych było ok. 2 mln osób. Z dożywiania będą korzystali uczniowie z terenów o wysokim poziomie bezrobocia, gmin wiejskich oraz osoby dorosłe – samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnoprawne. Ocenia się, że w kolejnych latach dożywianiem będzie objętych również ok. 2 mln osób, w tym ok. 1,1 mln dzieci i młodzieży.

 

W latach 2006-2012 utworzono w szkołach 1414 punktów żywieniowych – w tym 959 w szkołach wiejskich. Dzięki pomocy finansowej wydawano coraz więcej posiłków, szczególnie gorących, które mają ogromne znaczenie w żywieniu dzieci i młodzieży. Miało to szczególne znaczenie w przypadku szkół wiejskich, często niedoinwestowanych.

 

Do programu wprowadzono niezbędne korekty. Uwzględniono np. konieczność objęcia dożywianiem 6-latków. Przewidziano także, że sprawozdanie z realizacji programu (z całego okresu jego obowiązywania) będzie przedstawione Sejmowi do 30 września roku następującego po zakończeniu programu.

 

Kontynuacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do 2020 r. pozwoli zaliczyć go do krajowych działań w zakresie zwalczania ubóstwa przy planowaniu programu operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na lata 2014-2020.

(źródło: www.premier.gov.pl)

 

Tu można zapoznać się z tekstem uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku

Tu można zapoznać się z tekstem uchwały Nr XLVI/472/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 stycznia 2014 roku

Tu można zapoznać się z tekstem uchwały Nr XLVI/473/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 stycznia 2014 roku

 

 

Więcej…

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

INFORMACJA O ZMIANIE USTAWY

O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 

 

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r., wprowadzono zmiany w zakresie warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto ustawa ta wprowadziła nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE – OD 1 STYCZNIA 2013 R.

 

 

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy (nowe świadczenie!)

                      art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych

     Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie to przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 •  w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
 1. osoby wymagającej opieki,
 2. rodziców osoby wymagającej opieki,
 3. małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 4. osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 5. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-4, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia (do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz);
 • w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
 1. osoby wymagającej opieki,
 2. małżonka osoby wymagającej opieki,
 3. osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 4. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia (do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko).

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Świadczenie przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:
 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 2. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 3. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 4. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 •  osoba wymagająca opieki:
 1. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. W przypadku przyznania świadczenia, po upływie 6 miesięcy przeprowadza się  aktualizację wywiadu. Aktualizację wywiadu przeprowadza się również w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

2. Świadczenie pielęgnacyjne (na nowych zasadach)              

                       art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób, o których mowa pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na dochód i przysługuje w wysokości:

 • do 30 czerwca 2013 r. - 520 zł. miesięcznie (w tym okresie do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje dodatek w wysokości 100 zł. miesięcznie przyznawany z urzędu przez organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne),
 • od 1 lipca 2013 r.  -  620 zł. miesięcznie.

Świadczenie przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:
 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 • osoba wymagająca opieki:
 1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów  - zgodnie z art. 11 ust. 1 tejże ustawy – zachowują prawo do świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Po upływie tego okresu decyzje przyznające świadczenia, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają z mocy prawa (art. 11 ust. 3 w/w ustawy).

 

W związku z tym koniecznym będzie ponowne złożenie  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bądź też, wprowadzonego przedmiotową ustawą, specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Więcej…

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Wysokość dochodu uprawniająca do korzystania ze świadczeń:

(obowiązuje od 1 października 2012 roku)

 

 

Na osobę samotnie gospodarującą

nie więcej niż 542,00 zł

 

Na każdą osobę w rodzinie

nie więcej niż 456,00 zł

 

Kwoty świadczeń:

 

Zasiłek stały – maksymalna wysokość

529,00 zł

 

Minimalna wysokość zasiłku stałego

  30,00 zł

 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego

  20,00 zł

 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom - w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

 

Osoby ubiegające się o pomoc w formie świadczeń pieniężnych, po spełnieniu warunków mogą uzyskać:

 • zasiłek stały (zadanie własne gminy),
 • zasiłek okresowy (zadanie własne gminy),
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (zadanie własne gminy),
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie (zadanie własne gminy),
 • pomoc dla rodzin zastępczych (zadanie własne powiatu),
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki (zadanie własne powiatu),
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (zadanie własne powiatu),
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone).

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza

542,00 zł

2) rodzinie, w której dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza

456,00 zł

 

Obliczając dochód, bierze się pod uwagę sumę dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Do dochodów nie wlicza się:

 • alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 • jednorazowych świadczeń socjalnych,
 • świadczeń w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Informacje dodatkowe:

 • Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
 • W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Więcej…

Zasady przyznawania pomocy

 

Ogólne zasady udzielania pomocy społecznej

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
 
Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U.2013.182 j.t.).

W roku 2003 w ramach zmian w systemie pomocy społecznej w pierwszym etapie wyłączono rentę socjalną z katalogu świadczeń pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2003 renta socjalna stała się świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.). Szczegółowe informacje dotyczące renty socjalnej znajdują się na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

W następnym etapie przyjęte rozwiązania w zakresie budowanego jednolitego systemu świadczeń rodzinnych spowodowały przeniesienie niektórych świadczeń (zasiłek stały, zasiłek gwarantowany okresowy), wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

 

Zasady udzielania pomocy społecznej

 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie).

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

 
 
Więcej…

Zasiłki rodzinne - ważne informacje

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH

I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych wydawane

i przyjmowane są w pokoju nr 8 (parter)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

w godzinach od 900 do 1300

telefony: 89 649 97 28 oraz 89 649 97 37

 

Druki niezbędne do przyznania świadczeń rodzinnych można pobrać tutaj.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie - Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych informuje wszystkie osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych lub mające zamiar wystąpić o przyznanie takich świadczeń  o niektórych istotnych zmianach przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W dniu 24 sierpnia 2012 roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2012 roku do 30.10.2013 roku składa się we wrześniu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2011 rok (wszystkich pełnoletnich członków rodziny);
 • dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2011 roku do chwili składania wniosku;
 • zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych;
 • wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2011 roku (wszystkich pełnoletnich członków rodziny).

W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieuznany, należy również dołączyć zupełny akt urodzenia dziecka.

W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, MOPS w Iławie może domagać się takiego dokumentu.

 

NOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I KRYTERIA DOCHODOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 roku podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

 • 77,00 zł na dziecko do 5 lat;
 • 106,00 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat;
 • 115,00 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

 

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. - 539,00 zł na osobę w rodzinie albo 623,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne;
 2. Od dnia 1 listopada 2014 r. - 574,00 zł na osobę w rodzinie albo 664,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.


Więcej…

Dodatki mieszkaniowe

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH

I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

wydawane i przyjmowane są w pokoju nr 105 (I piętro)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

w godzinach od 900 do 1300

 

bezpośredni telefon: 89 649 97 29

 

Jak ubiegać się o dodatek?

 • Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A.
 • Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu (wpisać we wniosku nr umowy i datę jej zawarcia), sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu oraz dodatkowe informacje - niezbędne do wydania decyzji.
 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek).
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A.

Godziny przyjęć wniosków: poniedziałek - piątek: 900 - 1300.

 

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

1. Średni dochód na miesiąc:

          Dochód gospodarstwa domowego obli­cza się, dodając wszyst­kie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

          Muszą to być DOCHODY BRUTTO (CZYLI Z PODATKIEM) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

          Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2006r. w wysokości 1898,00 zł (na podstawie art. 3 ust 3 oraz art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21.06.2001 r., Dz. U. z dn 10.07.2001r. nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

Do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

         Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku. Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza: wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to 1113,51 zł) wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w któ­rej są, co naj­mniej dwie osoby (aktualnie jest to 795,36 zł).

 

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu:

         Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie po­miesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierz­chnia normatywna).

        Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o 30% albo 50% pod warunkiem, że udział po­wierz­chni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekra­cza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Powierzchnia normatywna    Odstępstwa dopuszczone w ustawie

                                                                + 30%    + 50%
Dla 1 osoby    <35m2                                  45,5m2      52,5m2
Dla 2 osób        40m2                                >52,0m2     60,0m2
Dla 3 osób        45m2                                  58,5m2      67,5m2
Dla 4 osób        55m2                                  71,5m2      82,5m2
Dla 5 osób        65m2                                >84,5m2    >97,5m2
Dla 6 osób        70m2                                  91,0m2      105,0m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

 

3. Dodatkowe warunki:

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma­ga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

 

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?

   1. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. Gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy. Gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.

  2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Obliczenia:

     Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, o których mowa powyżej. Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się: wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu. Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Co to jest ryczałt mieszkaniowy?

     Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki. Brak C.O. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu. Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym. Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

 

wydrukuj aktualną ulotkę (doc)

 

Więcej…

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc:

 • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych,
 • opieka higieniczna/pielęgnacyjna
 • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t. z późn. zm.), zwanemu dalej kryterium dochodowym.

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:


Dochód na osobę w rodzinie
(% najniższej emerytury)

Wysokość odpłatności w % ustalona od bazowej ceny usługi dla:
osób samotnych (nie
posiadających zobow.
do alimentacji)
osób samotnie
gospodarujących
osób w gospod.
wieloosobowych

powyżej kryterium dochodowego
- do 100% najniższej emerytury
5%
5%
5%
od 101% do 125%
5%
5%
25%
od 126% do 150% 10%
10%
40%
od 151% do 175% 15%
15%
60%
od 176% do 200% 20%
25%
80%
od 201% do 225% 30%
35%
100%
od 226% do 250% 40%
45%
100%
od 251% do 275% 50%
55%
100%
od 276% do 300% 60%
80%
100%
od 301% do 500% 100%
100%
100%Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ZP)


Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub przypadający
na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności
dla osoby samotnie
gospodarującej
Wskaźnik odpłatności
dla osoby w rodzinie
do 542 zł = 100%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5%
1,5%
3,5%
powyżej 132,5% do 165% 3%
7%
powyżej 165% do 187,5% 5%
11%
powyżej 187,5% do 220% 7%
15%
powyżej 220% do 237,5% 11%
20%
powyżej 237,5% do 255% 15%
25%
powyżej 255% do 265% 22,5%
32,5%
powyżej 265% do 275% 30%
40%
powyżej 275% do 282,5% 45%
55%
powyżej 282,5% do 290% 60%
70%
powyżej 290% do 310% 75%
85%
powyżej 310% do 330% 90%
100%
powyżej 330% 100%
100%

 

 

2. POSIŁKI W DDPS

Odpłatność za obiady i dowóz do miejsca zamieszkania została ustalona w oparciu o Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 11 kwietnia 2014 roku i wynosi:

 • 8,00 zł za jeden obiad przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie;
 • 15,00 zł miesięcznie za dowóz posiłków do miejsca zamieszkania.

NALICZANIE OPŁAT ZA POSIŁKI (obiady) w DDPS

Dochód na osobę
(% najniższej emerytury)
Wysokość odpłatności w %
do 100%
30%
od 101% do 130%
40%
od 131% do 150%
50%
od 151% do 165%
60%
od 166% do 180%
70%
od 181% do 190%
80%
od 191% do 200%
90%
powyżej 200%
100%


Więcej…
Previous
Następna

bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Przetargi - przegląd

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Produced by JohnSkolim | Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.