top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Zmiana kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń od 01-10-2018 Drukuj
Opracowanie: Administrator   
poniedziałek, 01 października 2018 07:30

paragraf rnd

     W dniu 11 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2018 roku.

Podwyższenie kryteriów dochodowych będzie miało wpływ na wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Wzrośnie również wysokości świadczeń pieniężnych.

Więcej…
 
Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa. Podprogram 2018
Opracowanie: Agnieszka Łapińska   
piątek, 21 września 2018 14:09

logo-podprogram-2018

      Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym - Podprogram 2018.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Więcej…
 
Aktywni i kompetentni w Iławie
Opracowanie: Agnieszka Łapińska   
środa, 12 września 2018 14:15

aktywni rnd

      Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Miejską Iława realizuje projekt „Aktywni i kompetentni w Iławie”, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, zamieszkałych na ternie Iławy. Na poprawę swojego sytuacji społecznej i zawodowej mają szanse 23 osoby.

Uczestnicy projektu skorzystają z porad, szkoleń, kursów oraz wsparcia socjalnego, dzięki którym łatwiej znajdą pracę lub poprawią swoją sytuację życiową.

Więcej…
 
Iławski Model Wsparcia Rodziny - Harmonogram wsparcia - 7 Drukuj
Opracowanie: Agnieszka Łapińska   
wtorek, 28 sierpnia 2018 13:25

projekt ilawa2

     W ramach realizacji projektu pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono wsparcia uczestnikom projektu.

Więcej…
 
Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2017 – efekty
Opracowanie: Agnieszka Łapińska   
wtorek, 17 lipca 2018 12:15

popz-rnd

      1. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaKoniec »

Strona 9 z 31

Klub Seniora

klub-seniora

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1186
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:15758
Stronę przegląda 14 gości 
Twoje IP: 34.200.236.68

MOPS poleca

Sygnity

Forani


 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Umowa zlecenie

  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Umowa zlecenie

 • Stypendia w roku szkolnym 2020/2021

  Stypendia w roku szkolnym 2020/2021

 • Opieka wytchnieniowa. Umowa zlecenie

  Opieka wytchnieniowa. Umowa zlecenie

 • Informacja o świadczeniach rodzinnych w 2020 roku

  Informacja o świadczeniach rodzinnych w 2020 roku

 • Stypendium szkolne 2019/2020. Wypłata II transzy

  Stypendium szkolne 2019/2020. Wypłata II transzy

 • Świadczenia niepieniężne (usługi opiekuńcze, obiady)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Umowa zlecenie

niepelnospr rnd

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie poszukuje osób, które będą świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

Więcej…

Stypendia w roku szkolnym 2020/2021

stypendia-2020

      Wypełnione wnioski o stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6a w terminie od dnia 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 roku.

Należy pamiętać, że niezłożenie wniosku we właściwym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium szkolnego.
Druki wniosków oraz tabela kwalifikowalnych wydatków w ramach stypendium są dostępne w MOPS w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6a od dnia 26 sierpnia 2020 roku. Druki można także pobrać ze strony internetowej www.mops.ilawa.pl.

Więcej…

Opieka wytchnieniowa. Umowa zlecenie

opiekaw-sm rnd

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie poszukuje osób, które będą świadczyć usługi opieki wytchnieniowej.

Podstawowym celem tej opieki jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkom rodzin lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Więcej…

Informacja o świadczeniach rodzinnych w 2020 roku

s-rodzina rnd

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że na podstawie składanych w ubiegłym roku wniosków, prawo do świadczenia wychowawczego (500+) zostało ustalone do 31 maja 2021 roku. Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 roku i będzie trwał do 31 maja 2022 roku. W związku z tym w roku bieżącym (od lipca 2020 r.) nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Więcej…

Stypendium szkolne 2019/2020. Wypłata II transzy

stypendia2019 rnd

     Zespół obsługujący stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie informuje rodziców / opiekunów uczniów z terenu miasta Iławy, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020, o konieczności dostarczenia do tutejszego Ośrodka oryginałów faktur i rachunków imiennych, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 roku.

Więcej…

Świadczenia niepieniężne (usługi opiekuńcze, obiady)

Od 1 maja 2020 roku nastąpiła zmiana stawek opłat za usługi opiekuńcze. Szczegóły oraz pozostałe informacje na temat płatności przestawiamy poniżej.

 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

     Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze zapewniają pomoc przede wszystkim w:

 • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • higienę i pielęgnację,
 • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 • rehabilitację fizyczną w przypadku usług specjalistycznych.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres trwania i miejsce świadczenia.
Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 j.t. z późn. zm.).

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, zgodnie z uchwałą nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (zm. uchwałami Rady Miejskiej w Iławie nr LI/432/18 z dnia 26 lutego 2018 roku, LVI/499/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku oraz XVIII/199/20 z dnia 24 lutego 2020 roku).

Zgodnie z uchwałą pełna odpłatność za 1 godzinę usług wynosi 19,54 zł.

Osoby wnoszące o przyznanie usług mają prawo do ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności z zachowaniem zasad zawartych w § 7 w/w uchwały.

TABELA ODPŁATNOŚCI

ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Dochód na osobę
(% kryterium dochodowego)

Wysokość odpłatności w % ustalona od bazowej ceny usługi dla:
osób samotnie
gospodarujących
osób w gospodarstwach
wieloosobowych

do 100% kryterium dochodowego
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 120%
3%
5%
powyżej 120% do 140% 5%
10%
powyżej 140% do 160% 10%
15%
powyżej 160% do 200% 15%
20%
powyżej 200% do 220% 20%
30%
powyżej 220% do 240% 25%
40%
powyżej 240% do 260% 30%
50%
powyżej 260% do 290% 40%
60%
powyżej 290% do 320%  50%  70%
powyżej 320% do 350%  60%  80%
powyżej 350% do 380%  75%  90%
powyżej 380% do 400% 90%
 95%
powyżej 400% do 450% 100% 100%

 

Dla osób samotnych lub w rodzinie, którym dochód na osobę przekracza 450% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ustala się odpłatność w wysokości pełnego kosztu jednej godziny usług określonej w § 5 ust. 1 uchwały, czyli 24,42 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ZP)
     Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zgodnie z przepisami specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ZP) są częściowo odpłatne. Odpłatność ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wysokość opłaty za godzinę usług ustalona została w oparciu o zarządzenie nr 18/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wynosi 26,78 zł (§ 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

W przypadku usług świadczonych przez specjalistów: logopedii, psychologii, pedagogiki, terapii zajęciowej, cena jednej godziny usług wynosi 48,00 zł.

Osoby wnoszące o przyznanie usług mają prawo do ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności z zachowaniem zasad zawartych w § 6 przytoczonego rozporządzenia.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (ZP)


Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub przypadający
na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności
dla osoby samotnie
gospodarującej
Wskaźnik odpłatności
dla osoby w rodzinie

do 701 zł - osoba samotna = 100%

  do 528 zł - osoba w rodzinie = 100%

nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5%
1,5%
3,5%
powyżej 132,5% do 165% 3%
7%
powyżej 165% do 187,5% 5%
11%
powyżej 187,5% do 220% 7%
15%
powyżej 220% do 237,5% 11%
20%
powyżej 237,5% do 255% 15%
25%
powyżej 255% do 265% 22,5%
32,5%
powyżej 265% do 275% 30%
40%
powyżej 275% do 282,5% 45%
55%
powyżej 282,5% do 290% 60%
70%
powyżej 290% do 310% 75%
85%
powyżej 310% do 330% 90%
100%
powyżej 330% 100%
100%

 

3. POSIŁKI W DDPS

     Odpłatność za obiady została ustalona zarządzeniem nr 0050-32/2018 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za posiłki w formie obiadów świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

W okresie obowiązywania programu rządowego pn.„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, osoby o dochodzie do wysokości 150% kryterium dochodowego nie ponoszą żadnej opłaty za wydane posiłki.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI (obiady) w DDPS w Iławie

Dochód według kryterium dochodowego

dla osób samotnie gospodarujących (701 zł)

oraz osób pozostających w rodzinie (528 zł)

Wysokość odpłatności liczona w % od całkowitego kosztu obiadu

osoba samotnie gospodarująca

 Wysokość odpłatności liczona w % od całkowitego kosztu obiadu

osoba w rodzinie

do 100%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 150%
40%
50%
powyżej 150% do 175%
50%
60%
powyżej 175% do 200%
60%
70%
powyżej 200% do 225%
70%
80%
powyżej 225% do 250%
80%
90%
powyżej 250% do 300%
95%
95%
powyżej 300%
100%
100%

 

     Wysokość opłaty za posiłki oraz ich dowóz do miejsca zamieszkania wynosi:

 • 9,00 zł za jeden obiad przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie;
 • 15,00 zł miesięcznie za dowóz posiłków do miejsca zamieszkania;
 • w przypadku dowozu do placówki dziennego pobytu świadczeniobiorcy: 1 osoba - 15,00 zł, 2 osoby - po 7,50 zł, 3 osoby - po 5,00 zł, powyżej 3 osób - po 4,00 zł.
Więcej…
Previous
Następna

bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.