top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Rozp. MPS w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Drukuj
Ostatnio aktualizowano: wtorek, 26 stycznia 2010 20:08

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych


(Dz. U. Nr 189, poz. 1598)

(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943)


Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)   rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej "specjalistycznymi usługami";

  2)   kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi;

  3)   warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi;

  4)   warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 3.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:

  1)   uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a)  kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

–  samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

–  dbałość o higienę i wygląd,

–  utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

–  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

–  korzystanie z usług różnych instytucji,

b)  interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

–  pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

–  ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

–  doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

–  kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

–  współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c)  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

–  w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

–  w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d)  wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

–  w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

–  w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

–  w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

–  w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e)  pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

–  nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

–  pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

–  zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

 


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:310
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:27967
Stronę przegląda 10 gości 
Twoje IP: 3.238.107.166

MOPS poleca

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.