top
logo

Menu witryny


Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Rozporządzenie RM w sprawie kryteriów dochodowych - 2018 PDF Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 15 października 2018 06:31
 

 

Dz.U.2018.1358

 

ROZPORZĄDZENIE


RADY MINISTRÓW

z dnia 11 lipca 2018 r.

 

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. z dnia 13 lipca 2018 r.)

 

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985 oraz poz. 650 i 700) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:


1)   kryteria dochodowe:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł,
  2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł;


2)   kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  1. kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1763 zł,
  2. minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz.107, 138 i 771) - w wysokości 647 zł,
  3. maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 1376 zł,
  4. maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 645 zł;


3)   kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 308 zł.


§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058).


§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.   

 

 

Fundusze Europejskie

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:565
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:565
Stronę przegląda 24 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.