top
logo

Menu witryny


»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Uchwała RM w sprawie programu dożywiania 2014-2020 Drukuj Email
Opracowanie: Administrator   
Opublikowano: czwartek, 02 stycznia 2014 20:55

 

M.P.2013.1024

 UCHWAŁA Nr 221

RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się wieloletni program wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnie - nia posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 3. 1. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

 

       2. Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji Programu wyniesie 3 850 000 tys. zł.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

 

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

Załącznik do uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 17 grudnia 2013 r., poz. 1024)

 

 

Fundusze Europejskie

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.