top
logo

Menu witryny


»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Opieka wytchnieniowa. Umowa zlecenie
Opracowanie: Irena Kasprzycka   
Opublikowano: poniedziałek, 17 sierpnia 2020 22:03

 opiekaw-big

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie poszukuje osób, które będą świadczyć usługi opieki wytchnieniowej.

Podstawowym celem tej opieki jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkom rodzin lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Poszukiwane osoby miałaby świadczyć usługi opieki wytchnieniowej opiekunom dziecka niepełnosprawnego (do 120 godzin, do końca 2020 roku) i opiekunowi niepełnosprawnej osoby dorosłej (do 120 godzin, do końca 2020 roku).

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym.

Proponowana umowa – umowa zlecenie.

Stawka za 1 godzinę usługi – 80 zł brutto.

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania swojego CV w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A.

 

 

Wspieraj Seniora

wspieraj-seniora

MOPS poleca

Sygnity

Forani

Portal Emp@tia

Emp@tiabottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.