top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Regulamin rekrutacji uczestników Projektu Drukuj
Opracowanie: Marta Janulewicz   
Opublikowano: piątek, 08 lipca 2011 22:22

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Masz Okazję – Pomóż Sobie” edycja IV (2011)


§ 1
Definicje


 1. Projekt – oznacza projekt pn.„ Masz Okazję – Pomóż Sobie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Beneficjent – Gmina Miejska Iława/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
 3. Uczestnik/uczestniczka projektu - osoba wybrana do udziału w Projekcie zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych Ośrodków  Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 1 stycznia 2011r.
 4. Kierownik Projektu i Zespół projektowy – osoby zarządzające Projektem.
 5. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A.


§ 2
Informacje ogólne


 1. Projekt „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Iława/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Punkt Rekrutacyjny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A.
 3. Celem głównym Projektu jest podwyższenie, w ciągu 1 roku, aktywności społecznej i zawodowej 105 klientów i klientek MOPS w Iławie (73% kobiet i 27% mężczyzn) i ich otoczenia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
 4. Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2011r. i będzie trwać do końca czerwca 2011r. (za zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z formy wsparcia w trakcie realizacji projektu, na jego/jej miejsce zostanie wprowadzony/a uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej, a w przypadku braku osób na niniejszej liście zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja).
 5. W przypadku wcześniejszego skompletowania wymaganej ilości uczestników do projektu rekrutacja może zakończyć się przed datą określoną w pkt. 4.
 6. Liczbę uczestników/uczestniczek projektu ustalono następująco: do Kontraktów socjalnych 70, do Programu Aktywności Lokalnej 35 osób.
 7. Nabór do projektu - dostęp mają wszyscy z poszanowaniem zasad równych szans (kobiety, mężczyźni, os. niepełnosprawne, z terenów marginalizowanych, osoby z trudną sytuacją życiową).
 8. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie www.mops.ilawa.pl i na tablicy ogłoszeń zamieszczonej w siedzibie Ośrodka.


§ 3
Kryteria uczestnictwa w Projekcie


1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają wymogi formalne zgodnie z którymi uczestnikami projektu mogą być osoby:
 • bezrobotne i/lub
 • nieaktywne zawodowo/lub
 • zatrudnione,
zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- osoby traktowane, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa pkt. (a) – (c), przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie.


§ 4
Procedura rekrutacji
 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników rekrutacyjnych MOPS w Iławie.
 2. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 70 nowych osób do udziału w kontraktach socjalnych i 35 osób do udziału w Programie Aktywności Lokalnej oraz listy osób rezerwowych.
 3. Zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011r.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.


Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu


Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iławie


/-/ mgr Irena Kasprzycka


Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:941
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:5504
Stronę przegląda 24 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.