top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Regulamin MOPS Drukuj
Ostatnio aktualizowano: czwartek, 17 maja 2012 08:47

Załącznik do zarządzenia Nr 36/11

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Iławie z dnia 24.11.2011 r.


Regulamin Organizacyjny

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Iławie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, zwany dalej „Regulaminem”,  określa:

1) zakres działania i zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, zwanego dalej „Ośrodkiem”,

2) zasady funkcjonowania Ośrodka,

3) organizację Ośrodka oraz zakres działania Dyrektora Ośrodka, poszczególnych komórek organizacyjnych i zatrudnionych pracowników.


§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Iławy,

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,

3) Komórce organizacyjnej oraz Kierowniku – należy przez to rozumieć dział,  sekcję, a także samodzielne stanowisko pracy oraz Kierownika działu,

4) Głównej Księgowej – oznacza to Główną Księgową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,

5) Radzie – oznacza to Radę Miejską w Iławie,

6) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Iława.


§ 3


1) Ośrodek jest samodzielną, gminną jednostką budżetową.

2) Siedzibą Ośrodka jest Miasto Iława.

3) Terem działania Ośrodka jest obszar Gminy Miejskiej Iława.

4) Ośrodek reprezentowany przez Dyrektora  jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.


§ 4


Ośrodek działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 5


1. Ośrodek  czynny jest:

   1) w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600

   2) we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 715 do godz. 1515

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6a czynny jest w dni robocze od godz. 800 do godz. 1730.
3. Ośrodek wsparcia mieszczący się w obiekcie przy ul. Obrońców Westerplatte 5 jest czynny w dni robocze od godz. 1000 do godz. 1800.


Rozdział II

Zakres działania Ośrodka


§ 6

 1. Ośrodek utworzony został do realizacji zadań własnych gminy i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Ponadto realizuje zadania własne gminy z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 2. Ośrodek jako jednostka organizacyjna gminy finansowany jest ze środków własnych gminy oraz środków przekazywanych przez administrację rządową na realizację zadań zleconych.
 3. Ośrodek pokrywa wydatki bezpośrednio ze swojego budżetu będącego częścią składową budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek   dochodów gminy.
 4. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Burmistrz.
 5. W sprawach zleconych gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
 6. Dyrektor Ośrodka otrzymuje od Burmistrza upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych  oraz innych zleconych do realizacji zadań.
 7. Upoważnienia, o których mowa w pkt. 6, mogą być udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora Ośrodka.


Rozdział III

Cele i zadania Ośrodka

§ 7


Celem Ośrodka w szczególności jest:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

4) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:624
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:624
Stronę przegląda 33 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7

MOPS poleca

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.