top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Drukuj
Opracowanie: Kadry   
Ostatnio aktualizowano: czwartek, 16 stycznia 2014 09:40

 

STATUT 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Iławie

tekst jednolity z dnia 12 września 2012 roku

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz 992 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (tekst jedn.Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z póź.zm)
 4. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 7324 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz 1585 z późn. zm.),
 8.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz 1027 z późn. zm.),
 10. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225.),
 11. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 12. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z póź. zm)
 13. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ),
 14. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 15. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z póź. zm),
 16. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póź.zm),
 17. innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek,
 18. niniejszego statutu,
 19. uchwał Rady Miejskiej w Iławie,
 20. zarządzeń Burmistrza,
 21. porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

 

§ 2.

 

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

2. Ośrodek może współdziałać z instytucjami i organizacjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, także poza obszarem miasta Iławy.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Iława. Obszarem działania Gmina Miejska Iława.

4. Dyrektor Ośrodka dokonuje podziału obszaru działania na rejony uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.

5. Ośrodek realizuje:

1. zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta Iławy,

2. zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,

3. zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zlecone gminie (Burmistrzowi Miasta) z zakresu administracji rządowej,

    3a. zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4. dodatki mieszkaniowe.

 

§ 3.

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Iławy odnośnie zadań własnych gminy i Wojewoda Warmińsko – Mazurski odnośnie zadań zleconych gminie.

 

§ 4.

 

1. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta Iławy.

2. Dyrektor składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

3. Dyrektor Ośrodka przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia Radzie Miejskiej w Iławie ocenę zasobów pomocy społecznej, która jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:72
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:19111
Stronę przegląda 23 gości 
Twoje IP: 34.234.207.100

MOPS poleca

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.