Czarny tydzień w pomocy społecznej Drukuj
Opracowanie: Agnieszka Łapińska   
Opublikowano: środa, 21 listopada 2018 12:22

protest

    

      Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej.

Protest organizują: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny i Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność".

Organizatorzy protestu w pierwszej kolejności chcą spotkania z przedstawicielami MRPiPS w sprawie omówienia naszych postulatów oraz domagają się zmian legislacyjnych, m.in.:

  • zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych,
  • przejrzystej ścieżki awansu zawodowego,
  • dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej,
  • gwarancji bezpieczeństwa osobistego i cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa,
  • dodatku terenowego dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej, który będzie zależał od przeciętnego wynagrodzenia.