Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Drukuj
Opracowanie: Agnieszka Łapińska   
Opublikowano: wtorek, 15 października 2019 10:48

 

proj niep rnd     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym pracownicy socjalni przygotowują informację o osobach niepełnosprawnych i szacują liczbę planowanych godzin usług asystenckich.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do pracownika socjalnego obsługującego rejon ich zamieszkania.

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 18 października 2019 roku, do godziny 15.00.

Wykaz rejonów opiekuńczych znajdziecie Państwo klikając na ten link.

Pobieranie programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej