top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - ogłoszenie - MOPS.FK 341-02/09 Drukuj
Opublikowano: piątek, 23 stycznia 2009 13:52

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia

Iława, dnia 23.01.2009r

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej  nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych

 na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I.    Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Irenę Kasprzycką, 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 6 a, telefon /089/ 648 41 24, faks /089/ 649 97 11

II.   Osoby do kontaktu: Irena Czubak tel. /089/ 649 97 33 w sprawie przedmiotu zamówienia, Anita Machnij tel. 0-89 649 97 26 w sprawie procedury udzielenia zamówienia publicznego. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej pod adresem http://www.mops.ilawa.pl/ w zakładce zamówienia publiczne

III. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na Dostawę mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Postępowanie znak: MOPS.FK 341-02/09

IV.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego znajdującego się pod adresem podanym w punkcie 1 lub pocztą po przesłaniu pisemnej prośby oraz jest do pobrania na stronie http://www.mops.ilawa.pl/ w zakładce zamówienia publiczne

V.    Przedmiot zamówienia: Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy       Społecznej w Iławie

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa drobiowego i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca.

Kod CPV – 15100000-9

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

Część 1 mięso i produkty wędliniarskie:

karkówka bez kości, łopatka bez kości, schab bez kości, żeberka, kości wieprzowe, słonina, boczek wędzony, kaszanka, kiełbasa zwyczajna, parówki serdelki, flaki wieprzowe surowe krojone, smalec, mortadela, kiełbasa śląska, kiełbasa grillowa, szynka tyrolska

Część 2 mięso i wędliny drobiowe: 

filet z kurczaka, noga z kurczaka, porcja rosołowa, polędwica drobiowa, polędwica sopocka,

parówki drobiowe ,szynka drobiowa, pasztet wielkopolski, skrzydełka, wątroba z kurczaka, żołądek z kurczaka

Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2 do SIWZ.

Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie towarów równoważnych, o nie gorszej jakości niż wskazane w SIWZ.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz  mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz  dostarczenie na koszt Wykonawcy do  siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca nie będzie produkował mięsa i produktów wędliniarskich zakazanych przepisami szczególnymi.

5. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych.

6.Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno- epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz  ma być najlepszej jakości.

7. Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do trzech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

9. Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia, a tym samym proporcjonalne do zmiany zwiększenie wartości umowy.

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1046
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:5609
Stronę przegląda 13 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.