top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-07/09 Drukuj
Opublikowano: czwartek, 10 grudnia 2009 22:20
Iława, dnia 09.12.2009r.
Znak sprawy: MOPS.FK 341-07/09


Ogłoszenie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp,  na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, postępowanie znak:  MOPS.FK 341-07/09

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z poz. zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 09.12.2009r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2010. Postępowanie znak MOPS.FK 341-07/09  prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Liczba ofert złożonych w postępowaniu:  6 ofert.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 6 złożonej przez ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn dla części 1 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 39245,54 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 54/100) netto 35247,88 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%), ponadto jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania 1.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 4 złożonej przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA, Oddział w Lubawie, 14-260 Lubawa, ul. Wyzwolenia 3, dla części 2 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 11208,18 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście osiem złotych 18/100) netto 10539,60 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%), ponadto jest jedyną ofertą złożona w postępowaniu na realizację zadania 2.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 3 złożonej przez Społem PSS, ul. Kościuszki 4, 14-200 Iława dla części 3 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 5421,70 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 70/100) netto 5067,00 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%), ponadto jest jedyną ofertą złożona w postępowaniu na realizację zadania 3.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 2 złożonej przez P.H. KORYB Sp. j. W. Kołodziejski, I. Stabrowska-Wysocka, 84-100 Puck, ul. Zamkowa 20 dla części 4 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 6439,28 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 28/100) netto 6222,50 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%).

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 6 złożonej przez ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn dla części 5 zadania. Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 6025,50 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych 50/100) netto 5850,00 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%).
 
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:
Na część 1 zadania – artykuły spożywcze i napoje:
Oferta nr 6 – ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn oferta złożona w dniu 07.12.2009 o godz. 8:56, oferowana cena brutto  39245,54 zł, netto 35247,88 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.
Na część 2 zadania – nabiał:
Oferta nr 4 – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Oddział Lubawa, ul. Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa, oferta złożona w dniu 04.12.2009 o godz. 11:10, oferowana cena brutto 11208,18 zł, netto 10539,60, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.
Na część 3 zadania – pieczywo i ciasta:
Oferta nr 3 - SPOŁEM PSS, ul. Kościuszki 4, 14-200 Iława, oferta złożona w dniu 04.12.09 o godz. 11:05, oferowana cena brutto 5421,70 zł, netto 5067,00, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.
Na część 4 zadania – ryby i przetwory rybne:

Oferta nr 2 – P. H. KORYB Sp. j. W. Kołodziejski, I. Stabrowska-Wysocka, 84-100 Puck, ul. Zamkowa 20, oferta złożona w dniu 04.12.2009 o godz. 09:30, oferowana cena brutto 6439,28 zł, netto 6222,50 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.
Oferta nr 5 – WIEMARYB s.c. Marek Robaczewski, Wiesław Podliński, ul. Królowej Jadwigi 16, 14-200 Iława, oferta złożona w dniu 04.12.2009 o godz. 13:10, oferowana cena brutto 7406,85 zł, netto 7155,00 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 87pkt.
Oferta nr 6 – ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn oferta złożona w dniu 07.12.2009 o godz. 8:56, oferowana cena brutto  6827,88 zł, netto 6596,20 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 94 pkt.
Na część 5 zadania – jaja:
Oferta nr 1 – PHU ANDREX, A. Wiśniewski, ul. Spokojna 2, 14-204 Rudzienice, oferta złożona w dniu 0112.2009 o godz. 8:15, oferowana cena brutto 6180,00 zł, netto 6000 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 98 pkt.
Oferta nr 6 – ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn oferta złożona w dniu 07.12.2009 o godz. 8:56, oferowana cena brutto  6025,50 zł, netto 5850,00 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.
Na część 6 zadania – mrożonki:
W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie artykułu 93 ust 1, pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w tej części.
Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka
 
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:999
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:2153
Stronę przegląda 46 gości 
Twoje IP: 3.94.21.209

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.