top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-02/09 Drukuj
Opublikowano: piątek, 23 stycznia 2009 13:52


Iława, 09.02.2009r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-02/09

 

OGŁOSZENIE

 o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

dotyczy:    przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp,  na „dostawę mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie”, postępowanie znak:  MOPS.FK 341-02/09

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z poz. zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 09.02.2009r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „dostawę mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie”. Postępowanie znak MOPS.FK 341-02/09  prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 2 złożonej przez Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A., 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 2 dla części I i II zadania. Oferta wybranego  Wykonawcy zawierała najniższą cenę dla obu części:

 

a) część I – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto 38003,22 zł (trzydzieści osiem tysięcy trzy złote  22/100), netto: 36487,81 zł, oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena 100%). Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku

 

a) cześć II – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto 14042,62 zł (czternaście tysięcy czterdzieści dwa złote 62/100), netto: 13529,84 zł, oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ,  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena 100%), ponadto oferta jest jedyną ofertą w postępowaniu. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku

 

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

Na część 1 zadania – mięso i produkty wędliniarskie

Oferta nr 1 – Zakład Handlowo-Produkcyjno-Usługowy Roman Jabłoński, Dariusz Jabłoński Spółka Jawna, oferta złożona w dniu 30.01.2009r o godz. 10:05, oferowana cena brutto  45876,60 zł, netto 43947,17 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 82,84 pkt.

Oferta nr 2 – Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A., oferta złożona w dniu 02.02.2009r o godz. 07:40, oferowana cena brutto  38003,22 zł, netto 36487,81 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.

Na część 2 zadania – mięso i wędliny drobiowe

Oferta nr 2 – Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A., oferta złożona w dniu 02.02.2009r o godz. 07:40, oferowana cena brutto  14042,62 zł, netto 13529,84 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.

 

 

Dyrektor MOPS w Iławie

 

 mgr Irena Kasprzycka


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:987
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:2141
Stronę przegląda 78 gości 
Twoje IP: 3.94.21.209

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.