top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-01/10 Drukuj
Opublikowano: wtorek, 25 maja 2010 12:25

Iława, dnia 25.05.2010r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-01/10
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy:    przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp,  na:

„Remont kuchni i ułożenie wykładzin w przyległych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie”


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655  z 2007r. z poz. zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 25.05.2010 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Remont kuchni i ułożenie wykładzin w przyległych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu  11 ust. 8 ustawy Pzp


Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte  w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 100%) oferta uzyskała 100 punktów. Wybrana oferta, oznaczona numerem 2,  złożona została przez Firmę AVISTA, Zbigniew Jasiński, 14-202 Iława, ul. Malborska 18. Cena wybranej oferty brutto wynosi 46 298,51 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 51/100), netto – 37 949,60 zł.

Obiekt, w którym będzie wykonane zadanie, zostanie wydany Wykonawcy w dniu 01 lipca 2010 r.

Termin realizacji zadania upływa 30 lipca 2010 r. i jest terminem ostatecznym i nieprzekraczalnym.


W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło 2 wykonawców:

Oferta nr 1 – REM-BUD Paweł Komoszewski, Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn – cena oferty brutto 58 151,76zł, netto – 47665,38 zł. Oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 79,62 pkt.

Oferta nr 2 – AVISTA Zbigniew Jasiński, ul. Malborska 18, 14-202 Iława – cena oferty brutto 46 298,51 zł, netto 37 949,60 zł. Oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.


Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka
 
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:104
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:23917
Stronę przegląda 17 gości 
Twoje IP: 3.237.94.109

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.