top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - Realizacja usług szkoleniowych... Drukuj
Opublikowano: środa, 02 czerwca 2010 22:08
UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoIława: Realizacja usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek

projektu pn. Masz Okazję Pomóż Sobie w roku 2010


Numer ogłoszenia: 153552-2010

data zamieszczenia 02.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie,

                                   tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Masz Okazję Pomóż Sobie w roku 2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla 75 podopiecznych MOPS w Iławie, z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne w ramach projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w 2010r. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 4 grupy (3 x 18 os., 1 x 21 os.), czas zajęć liczony jest następująco - 1h = 60 min, po każdej godzinie powinna odbyć się 15 minutowa przerwa. W ramach szkoleń mają odbyć się następujące zajęcia:

 • zajęcia psychologiczne jako instrument aktywizacji zdrowotnej - 40 h x 4 grupy Program szkolenia powinien zawierać w szczególności zagadnienia dotyczące: rozwiązywania problemów, pozytywnego myślenia, terapii psych-społ, radzenia sobie ze stresem;
 • zajęcia socjoterapeutyczne jako instrument aktywizacji społecznej - 40 h x 4 grupy Program szkolenia powinien zawierać w szczególności zagadnienia dotyczące: treningu kompetencji i umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, kształtowania aktywnych postaw życiowych;
 • zajęcia z radcą prawnym jako instrument aktywizacji edukacyjnej - 40 h x 4 grupy Program szkolenia powinien zawierać w szczególności zagadnienia dotyczące: prawa pracy, rozwiązywania problemów prawnych, poradnictwa prawnego;
 • zajęcia z doradcą zawodowym jako instrument aktywizacji zawodowej - 40 h x 4 grupy Program szkolenia powinien zawierać w szczególności zagadnienia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu. Tematyka zajęć zostanie skonsultowana z PUP w Iławie w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy i będzie ścisła współpraca z pracownikami PUP w Iławie. - indywidualne dyżury psychologa, socjoterapeuty, radcy prawnego i doradcy zawodowego jako instrument aktywizacji edukacyjnej w celu umożliwienia porad indywidualnych 5 specj. x 10 h = 50 h;
 • szkoła czynnej rodziny jako instrument aktywizacji edukacyjnej i społecznej - 2 gr. x 15 os (60h x 2 gr) Program szkolenia powinien zawierać w szczególności zorganizowanie zajęć dla rodziców z rodzin niepełnych z zakresu radzenia sobie z problemami rodzinnymi i opiekuńczo-wychowawczymi. Zajęcia prowadzić powinien psycholog.

 Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie miasta Iława, w jednym budynku, by zapobiec dezorganizacji szkoleń i uzyskać jak najwyższą frekwencję uczestników i uczestniczek biorących udział w projekcie. Szkolenie musi odbywać się zgodnie z planem nauczania. Zajęcia nie powinny trwać dłużej niż do godziny 16:00. Należy zaplanować pierwszy dzień szkolenia na godz. 8:30 i przeznaczyć pierwsze 30 minut na sprawy organizacyjne. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Kartę Szkolenia wg załącznika nr 9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowych danych dotyczących kadry wykładowców: należy dołączyć do oferty oświadczenia wykładowców, że będą uczestniczyli w zamówieniu oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe wykładowców w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia - załączniki nr 5 i nr 6 Wykonawca składa też preliminarz kosztów szkolenia zawarty w karcie szkolenia (załącznik nr 9) z wyspecyfikowaniem: ogólnego kosztu szkolenia, kosztów szkolenia z uwzględnieniem zmniejszenia ilości uczestników do 60 osób (co jedną osobę), wydatków na materiały wykorzystywane w trakcie szkolenia, wysokość narzutu i zysku, innych wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem kursu np. koszty wynajmu sal, sprzętu itp. Wymagane jest złożenie oświadczeń przez podmioty udostępniające sale wykładowe i zaplecze dydaktyczne, jeżeli Wykonawca takimi nie dysponuje, a także oświadczeń wykładowców, o których mowa w ustępie 5.
UWAGA! Daty oświadczeń nie mogą być wcześniejsze od daty ogłoszenia niniejszego przetargu.
Pozostałe warunki jakie należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu programu szkolenia oraz jego organizacji: 
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1467
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1467
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.