top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Zapytanie ofertowe - Zajęcia korekcyjno-edukacyjne
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: wtorek, 12 października 2010 13:10

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Iława, dnia 12.10.2010r.


ZAPYTANIE  OFERTOWE

nie podlegające ustawie z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Nr sprawy MOPS.FK 341-09/10


1. Zamawiający:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie zaprasza do złożenia oferty.


2.  Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 15 os. dorosłych dotkniętych problemem przemocy lub alkoholizmu w rodzinie w wymiarze 40 h (1 grupa) w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie”.

Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych MOPS w Iławie, będą odbywały się zgodnie z planem zajęć i harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zajęcia nie powinny trwać dłużej niż 4 h dziennie, w godzinach między 8:00 a 15:00 , ale nie dłużej niż do godziny 15:00.

Charakter zajęć ma posiadać formę terapii, wsparcia, konsultacji.

Przykładowe tematy zajęć: przemoc w rodzinie a alkohol, postawy wobec przemocy- analiza osobistych doświadczeń, diagnoza sytuacji psychologicznej, socjalnej i prawnej ofiary przemocy, psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie, dynamika interakcji pomiędzy ofiarą i sprawcą, kierunki i zasady pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie, formy pierwszej pomocy ofierze: telefoniczna, korespondencyjna, interwencyjna i podstawy pomocy psychologicznej oraz  analiza powodów występowania problemu alkoholu w rodzinie, przemoc w rodzinie a alkohol, formy przeciwdziałania problemowi alkoholu w rodzinie, współpraca rodziny w zakresie pomocy dla uzależnionego członka rodziny, formy pomocy rodzinie: prawne, psychologiczne , itd.

Co do wyboru zajęć w danej tematyce wymienionej powyżej, nie musi być całość powyższych tematów. Możecie Państwo skonsultować, które spośród nich (lub całość) włączyć do zajęć.

Można na zajęcia zaprosić gościa, np. policjanta lub osobę z instytucji zajmujących się w/w problemami rodzinnymi.


3.  Termin realizacji zamówienia: październik – listopad 2010r.


4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a, Iława , tel. 89 6499726


5.  Kryteria wyboru ofert: cena 60%, doświadczenie i kwalifikacje 20%, proponowany program zajęć 20%

Sposób oceny ofert:

Ranking ofert – oceny częściowe w systemie punktowym.

Ocena końcowa obliczana będzie na podstawie sumy punktów za poszczególne oceny częściowe przemnożone przez wagę każdego z kryteriów.

Przy kryterium cena, maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferent, którego cena oferty jest najniższa.

W przypadku pozostałych oferentów liczba punktów obliczana jest wg następującego wzoru:


                                   cena oferty najkorzystniejszej

Wartość punktowa =      --------------------------------------      x 100 pkt x waga kryterium (60%)

                                      cena oferty ocenianej


Przy kwalifikacjach kadry dydaktycznej maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

W przypadku pozostałych oferentów liczba punktów obliczana jest wg następującego wzoru:


                                 liczba punktów badanej oferty

Wartość punktowa =     --------------------------------------       x 100 pkt x waga kryterium (20%)

                                   maksymalna liczba punktów


Liczba punktów badanej oferty oznacza średnią punktów wszystkich wymienionych w ofercie wykładowców. Punkty przyznawane będą każdemu z wykładowców za liczbę lat doświadczenia w pracy dydaktycznej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz wykształcenia wg tabel:


doświadczenie w latach

0,5-1

1,1-4

Powyżej 4

liczba punktów

1

4

5


wykształcenie

wyższe zgodne z kierunkiem szkolenia

średnie policealne zgodne z kierunkiem szkolenia

Niezgodne z kierunkiem szkolenia

liczba punktów

5

1

0


Przy ocenie programu szkolenia pod uwagę będzie brana merytoryczna treść programu, organizacja i elastyczność programu, forma i metoda nauczania, sprawdzenie efektów szkolenia, zapewnienie nadzoru wewnętrznego służące podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,

Maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1371
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:27072
Stronę przegląda 11 gości 
Twoje IP: 3.234.250.24

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.