top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-04/10 Drukuj
Opublikowano: czwartek, 18 listopada 2010 14:08

Iława, 18.11.2010r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-04/10


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MOPS.FK 341-04/10 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paczek świątecznych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 18.11.2010r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paczek świątecznych dla podopiecznych MOPS w Iławie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu  11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte  w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena 70%,  jakość oferowanych produktów 30% oferta uzyskała 100 punktów. Wybrana oferta, oznaczona
numerem 1,  złożona została przez Hurtownię Art. Spoż. „AGAWA”, 83-300 Kartuzy, Ul. Chmieleńska 61. Cena wybranej oferty brutto wynosi 53724,12 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote, 12 /100), netto – 48185,28 zł.
Zamówienie należy zrealizować po podpisaniu umowy, w ciągu 2 dni od daty wskazanej przez zamawiającego, w terminie do dnia 14 grudnia 2010 roku.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło 6 Wykonawców:
     Oferta nr 1 – Hurtownia Art. Spoż. „AGAWA”, 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 61.
Cena wybranej oferty brutto wynosi 53724,12 zł. Oferta otrzymała w kryterium cena (70%) 70 pkt, w kryterium jakości (30%) 30 pkt. Łącznie 100 pkt.

     Oferta nr 2 – KONSHURT, Marek Kasprzyk, 42-202 Częstochowa, ul. Korfantego 26.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 – zawiera błędy w obliczeniu ceny – w zał. nr 2 do SIWZ (pod tabelą), ust. 1 mówi, że „błędy we wskazaniu stawki  VAT będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny i spowodują odrzucenie oferty”, przy czym Wykonawca w składzie „paczki małej” w wierszu 3, kolumnie 5 tabeli wskazał przy produkcie „czekolada” stawkę VAT „7%” (winno być 22%).

     Oferta nr 3 – ABER Sp. z o.o., 00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Na wezwanie do złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, osoba upoważniona przez Wykonawcę do składania wyjaśnień nie złożyła wyjaśnień.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w zał. nr 2 do SIWZ (pod tabelą), zapisano, że „oferowana gramatura produktów może różnić się +/-15% od określonej w punkcie III (opis przedmiotu zamówienia)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym Wykonawca w składzie „paczki dużej” w wierszu 2, kolumnie 3 tabeli wskazał przy produkcie „kiełbasa żywiecka pakowana hermetycznie” gramaturę 375 g, gdzie maksymalna waga = 300 g + 15% = 345 g, w składzie „paczki małej” w wierszu 2, kolumnie 3 tabeli wskazał przy produkcie „kiełbasa żywiecka pakowana hermetycznie” gramaturę 375 g, gdzie maksymalna waga = 300 g + 15% = 345 g.

     Oferta nr 4 – Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy, Barbara Owczarska, ul. Jasna 9, 05-240 Tłuszcz.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 – zawiera błędy w obliczeniu ceny – w zał. nr 2 do SIWZ (pod tabelą), ust. 1 mówi, że „błędy we wskazaniu stawki  VAT będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny i spowodują odrzucenie oferty”, przy czym Wykonawca w składzie „paczki dużej” w wierszu 21, kolumnie 5 tabeli wskazał przy produkcie „ciastka z galaretką, biszkoptem, oblane czekoladą” stawkę VAT „7%” (winno być 22%).

     Oferta nr 5 – BO-DO Halina Misiun Sp. jawna, 10-416 Olsztyn, ul. Lubelska 36.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 – zawiera błędy w obliczeniu ceny – w zał. nr 2 do SIWZ (pod tabelą), ust. 1 mówi, że „błędy we wskazaniu stawki  VAT będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny i spowodują odrzucenie oferty”, przy czym Wykonawca w składzie „paczki dużej” w wierszu 15, kolumnie 5 tabeli wskazał przy produkcie „rodzynki” stawkę VAT „22%” (winno być 7%), a w składzie „paczki małej” w wierszu 3, kolumnie 5 tabeli wskazał przy produkcie „czekolada” stawkę VAT „7%” (winno być 22%).
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w zał. nr 2 do SIWZ (pod tabelą), zapisano, że „oferowana gramatura produktów może różnić się +/-15% od określonej w punkcie III (opis przedmiotu zamówienia)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym Wykonawca w składzie „paczki małej” w wierszu 4, kolumnie 3 tabeli wskazał przy produkcie „majonez” gramaturę 320 ml, gdzie maksymalna waga = 260 g + 15% = 299 ml, w wierszu 5, kolumnie 3 tabeli wskazał przy produkcie „ketchup” gramaturę 250 g, gdzie maksymalna waga = 200 g + 15% = 230 g.

Oferta nr 6 – P.U.H. MIREX, K. i H. Mirek, Sp. jawna, 77-300 Człuchów, ul. Przemysłowa 10.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w zał. nr 2 do SIWZ (pod tabelą), zapisano, że „oferowana gramatura produktów może różnić się +/-15% od określonej w punkcie III (opis przedmiotu zamówienia)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym Wykonawca w składzie „paczki dużej” w wierszu 17, kolumnie 3 tabeli wskazał przy produkcie „ptasie mleczko” gramaturę 500 g, gdzie maksymalna waga = 420 g + 15% = 483 g, w wierszu 19, kolumnie 3 tabeli wskazał przy produkcie „gulasz angielski” gramaturę 200 g, gdzie maksymalna waga = 160 g + 15% = 184 g, w składzie „paczki małej” w wierszu 9, kolumnie 3 tabeli wskazał przy produkcie „ptasie mleczko” gramaturę 500 g, gdzie maksymalna waga = 420 g + 15% = 483 g, w wierszu 11, kolumnie 3 tabeli wskazał przy produkcie „gulasz angielski” gramaturę 200 g, gdzie maksymalna waga = 160 g + 15% = 184 g.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.


Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:950
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:5513
Stronę przegląda 26 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.