top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Realizacja usługi szkoleń zawodowych i kursu komputerowego Drukuj
Opublikowano: środa, 24 listopada 2010 00:08
UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Iława: Realizacja usługi szkoleń zawodowych i kursu

komputerowego dla uczestników i uczestniczek projektu

pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie  w roku 2010

Numer ogłoszenia: 379518-2010

data zamieszczenia 23.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi szkoleń zawodowych i kursu komputerowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Masz Okazję Pomóż Sobie w roku 2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla 46 podopiecznych MOPS w Iławie, w ramach projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w 2010r. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 6 grup, czas zajęć liczony jest następująco - 1h = 45 min, po każdej godzinie powinna odbyć się 15 minutowa przerwa.

 1. Kucharz/pomocnik kucharza - bhp, minimum sanitarne, organizacja produkcji, towaroznawstwo, zasady żywienia, technologia gastronomiczna, wyposażenie techniczne 50h 15 godz - teoria 35 godz - zajęcia praktyczne 6 osób,
 2. Profesjonalna sprzątaczka - problematyka utrzymania czystości, rodzaje i typy podłóg, Środki chemiczne ich rodzaje i zastosowanie, Podstawowe technologie sprzątania, Informacja o przepisach bhp w podstawowych procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej 50h 15 godz - teoria 35 godz - zajęcia praktyczne 2 osoby,
 3. Szkolenie z podstaw komputera z elementami Internetu, przy czym Wykonawca zapewni taką ilość komputerów, by każdy uczestnik mógł pracować indywidualnie na swoim stanowisku 50 godz 2 grupy po 10 osób i 2 grupy po 9 osób (łącznie 38 osób).

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kody CPV: 80530000-8 usługi szkoleń zawodowych, 80533200-1 kursy komputerowe.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie miasta Iława, w jednym budynku, by zapobiec dezorganizacji szkoleń i uzyskać jak najwyższą frekwencję uczestników i uczestniczek biorących udział w projekcie oraz by zapewnić systematyczny nadzór ze strony Zamawiającego. Szkolenie musi odbywać się zgodnie z planem nauczania. Zajęcia nie powinny trwać dłużej niż do godziny 16:00.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Karty Szkoleń wg załącznika nr 5.

5. Wykonawca składa też preliminarz kosztów szkolenia zawarty w kartach szkoleń (załącznik nr 5) z wyspecyfikowaniem: ogólnego kosztu szkolenia, kosztów szkolenia z uwzględnieniem zmniejszenia ilości uczestników (co jedną osobę), wydatków na materiały wykorzystywane w trakcie szkolenia, wysokość narzutu i zysku, innych wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem kursu np. koszty wynajmu sal, sprzętu itp. Wymagane jest złożenie oświadczeń przez podmioty udostępniające sale wykładowe i zaplecze dydaktyczne, jeżeli Wykonawca takimi nie dysponuje.

6. Pozostałe warunki jakie należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu programu szkolenia oraz jego organizacji:

 • należy zapewnić osobom catering na czas trwania szkolenia składający się z kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, ciastek kruchych i ciastek czekoladowych. Wykonawca zapewni obiad 1 daniowy - II danie, niezależnie od czasu trwania zajęć w ciągu dnia,
 • należy zapewnić uczestnikom i uczestniczkom zajęć materiały szkoleniowe,
 • Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach,
 • należy przeprowadzić ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń,
 • Wykonawca jest zobowiązany do promocji Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez oznaczenia pomieszczeń, w których realizowany jest projekt oraz materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczonymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl lub www.mrr.gov.pl lub www.funduszestrukturalne.gov.pl,
 • należy na bieżąco informować Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniu w trakcie jego trwania,
 • należy zapewnić możliwość kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi MOPS w Iławie,
 • należy przekazać Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia sprawozdania końcowego, które będzie zawierało informacje o usługach świadczonych przez Wykonawcę w całym okresie realizacji usługi (oryginały list obecności uczestników i uczestniczek szkoleń, imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia, kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia, kserokopii dziennika zajęć, po jednym egzemplarzu materiałów używanych podczas szkoleń),
 • szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006r.).
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:67
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24767
Stronę przegląda 17 gości 
Twoje IP: 3.234.143.26

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.