top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-05/10 Drukuj
Opublikowano: wtorek, 30 listopada 2010 23:22

Iława, 30.11.2010r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-05/10


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie”, postępowanie znak: MOPS.FK 341-05/10.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 29.11.2010r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2011 rok. Postępowanie znak MOPS.FK 341-05/10 prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 2, złożonej przez Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel, Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp. jawna, 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11 dla części I i II zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę dla obu części:
 1. część I – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto: 38582,46 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 46/100), netto: 37132,50 zł; oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena 100%). Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.
 2. część II – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto: 12340,74 zł (dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych 74/100), netto: 11880,50 zł; oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ,  uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt.  W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena 100%). Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

Na część 1 zadania – mięso i produkty wędliniarskie:

 • Oferta nr 1 – Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A., 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem, oferowana cena brutto:  39285,09 zł, netto: 37794,90 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 98,21 pkt.
 • Oferta nr 2 – Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel, Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp. jawna, 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11, oferowana cena brutto: 38582,46 zł, netto: 37132,5 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.
 • Oferta nr 3 – Zakłady Mięsne POTORSCY Sp. jawna, Jan Potorski, Jerzy Potorski, 11-320 Jeziorany, Krokowo 63A, oferowana cena brutto:  43983,99 zł, netto: 42277,00 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 87,72 pkt.

Na część 2 zadania – mięso i wędliny drobiowe:

 • Oferta nr 1 – Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A., 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem, oferowana cena brutto  13213,65 zł, netto 12713,50 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 93,39 pkt.
 • Oferta nr 2 – Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel, Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp. jawna, 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11, oferowana cena brutto  12340,74 zł, netto 11880,50 zł, oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.


Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1655
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1655
Stronę przegląda 19 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.