top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-06/10 Drukuj
Opublikowano: środa, 01 grudnia 2010 22:12

kapital150.jpg

unia150.jpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoIława, 01.12.2010r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-06/10


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: Realizację usługi szkoleń zawodowych i kursu komputerowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „ Masz Okazję - Pomóż Sobie” w roku 2010, postępowanie znak: MOPS.FK 341-06/10.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 01.12.2010r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację usług szkoleń zawodowych i kursu komputerowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Masz Okazję - Pomóż Sobie” w roku 2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 60% cena – 60 pkt, , 40% ocena programu i organizacji szkolenia – 33,33 pkt oferta uzyskała łącznie 93,33 punktów. Wybrana oferta, oznaczona numerem 1, złożona została przez „TECHPAL” SPÓŁKA z o. o., 10-685 OLSZTYN, ul. Barcza 16 za cenę brutto 28.793,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).
Wymagany termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy, zakończenie – nie później niż do 28 grudnia 2010r.


W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło 3 wykonawców:


 • oferta nr 1 – „TECHPAL” SPÓŁKA Z O.O., 10-685 OLSZTYN, UL. BARCZA 16, oferta otrzymała następujące liczby punktów według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 60% cena – 60 pkt, 40% ocena programu i organizacji szkolenia 33,33 pkt oferta uzyskała 93,33 punktów;
 • oferta nr 2 – ELBLĄSKI UNIWERSYTET ROBOTNICZY SPÓŁKA Z O.O., 82-300 ELBLĄG, UL. 1 MAJA 54, oferta otrzymała następujące liczby punktów według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 60% cena – 49,20 pkt, 40% ocena programu i organizacji szkolenia 40 pkt oferta uzyskała 89,20 punktów;
 • oferta nr 3 – WARMIŃSKO-MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLSZTYNIE CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE, UL. GRUNWALDZKA 13, 14-200 IŁAWA, oferta otrzymała następujące liczby punktów według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 60% cena – 49,43 pkt, 40% ocena programu i organizacji szkolenia 40 pkt oferta uzyskała 89,43 punktów.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.


Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka

ISO
projekt
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


projekt
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:573
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:573
Stronę przegląda 25 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.