top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-08/10 Drukuj
Opublikowano: środa, 15 grudnia 2010 00:52

Iława, 14.12.2010r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-08/10


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MOPS.FK 341-08/10 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na I kwartał 2011r.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 14.12.2010 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na I kwartał 2011r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu  11 ust. 8 ustawy Pzp.


Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte  w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 100%), ponadto jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania.

Wybrana oferta, oznaczona numerem 1,  złożona została przez Hurtownię GLOSTER, Warzywa, Owoce, Art. Spożywcze, Piotr Zieliński, ul. Grudziądzka 71, 14-200 Iława. Cena wybranej oferty brutto wynosi 4842,04 zł (słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote, 04/100), netto – 4664,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt.


Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem.


Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:705
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:22629
Stronę przegląda 15 gości 
Twoje IP: 3.237.71.23

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.