top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-01/11 Drukuj
Opublikowano: czwartek, 10 marca 2011 13:12

Iława, 10.03.2011r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-01/11


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp, na na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01.04.2011r. do 31.12.2011r., postępowanie znak: MOPS.FK 341-01/11.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 10.03.2011r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01.04.2011 r. do 31.12.2011r. Postępowanie znak MOPS.FK 341-01/11 prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Liczba ofert złożonych  w postępowaniu:  3 oferty.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem.


Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 1 złożonej przez ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn dla części 1 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 39.187,13 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 13/100) netto 35.343,57 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%), ponadto jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania 1.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 1 złożonej przez ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn dla części 4 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 7.612,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych 00/100) netto 7.249,51 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%), ponadto jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu, złożoną w postępowaniu na realizację zadania 4.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 1 złożonej przez ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn dla części 5 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 4252,50 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 50/100) netto 4050 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%).

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 1 złożonej przez ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn dla części 6 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 252,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100) netto 240,00 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%). Ponadto jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu, złożoną w postępowaniu na realizację zadania 6.


W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli: 


Na część 1 zadania – artykuły spożywcze i napoje:

Oferta nr 1 – ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn. Oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt. 


Na część 2 zadania – nabiał:

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie artykułu 93 ust 1, pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w tej części. 


Na część 3 zadania – pieczywo i ciasta:

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie artykułu 93 ust 1, pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w tej części. 


Na część 4 zadania – ryby i przetwory rybne:

Oferta nr 1 – ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn. Oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.

Oferta nr 2 – UNIFREEZE Sp. z o.o., Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dziale XII w punkcie 7) zapisano, że Wykonawca określa cenę realizacji konkretnej części zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto oferty na daną część zamówienia. Wykonawca podał w formularzu ofertowym inną kwotę niż w formularzu cenowym na 4 część zamówienia, łącząc wartości dwóch części zamówienia (4 i 6) i nie dołączając do oferty formularza cenowego dotyczącego części 6.
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:559
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:22483
Stronę przegląda 14 gości 
Twoje IP: 3.237.71.23

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.