top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego MOPS.FK 341-04/11 Drukuj
Opublikowano: piątek, 24 czerwca 2011 08:03
kapital150.jpgunia150.jpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Iława, 24 czerwca 2011r.
Znak sprawy: MOPS.FK 341-04/11

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznegoDotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację usług szkoleniowych

dla uczestników i uczestniczek projektu

pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie  w roku 2011Pytanie:
Odnosząc się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z zapytaniem dotyczącym dokumentów jakich zamawiający może żądać od Wykonawcy. Na jakiej podstawie zamawiający żąda dokumentów np. w postaci świadectw pracy, na potwierdzenie doświadczenia zawodowego osób biorących udział w realizacji zamówienia? Naszym zdaniem jest to naruszenie Ustawy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane? Biorąc powyższe pod uwagę, że wymagane dokumenty nie występują w wyżej przytoczonym rozporządzeniu (Dz. U. Nr 226 poz. 1817), prosimy o ich wykreślenie ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ”.

Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający zażądał: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Brak ww. dokumentu będzie skutkował wykluczeniem wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).
Natomiast jednym z kryteriów oceny ofert są kwalifikacje kadry dydaktycznej, które należy ustalić na podstawie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Informujemy, iż nie ma obowiązku ich złożenia, ale oferty nie zawierające tych dokumentów będą ocenione zgodnie z zapisami rozdziału XIII pkt. 2 i 3 siwz .


z up. Burmistrza Miasta Iławy

Dyrektor MOPS w Iławie


/mgr Irena Kasprzycka/


projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1049
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:2203
Stronę przegląda 27 gości 
Twoje IP: 3.94.21.209

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.