top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-03/11 Drukuj
Opublikowano: piątek, 08 lipca 2011 14:52

Iława, dnia 08.07.2011r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-03/11


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MOPS.FK 341-03/11 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń: malowanie pomieszczeń i korytarzy, z wymianą stolarki oraz wykładzin posadzkowych i ściennych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie".

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 08.07.2011r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Remont pomieszczeń: malowanie pomieszczeń i korytarzy, z wymianą stolarki oraz wykładzin posadzkowych i ściennych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu  11 ust. 8 ustawy Pzp.


Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 100%). Wybrana oferta, oznaczona numerem 3, złożona została przez firmę Instalacje Budowlane Michał Chmielewski, 13-220 Rybno, ul. Sportowa 9A . Cena ryczałtowa wybranej oferty brutto wynosi 97.762,34 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 34/100), netto – 79.481,58 zł. Oferta otrzymała 100 pkt.


W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

Oferta nr 1 – Usługi Remontowo Budowlane, Krzysztof Bogdan Szyłejko, 10-070 Olsztyn, ul. Żiżki 3/1. Cena ryczałtowa oferty brutto wynosi 88.749,15, netto 72.153,78. Oferta nie podlegała ocenie, z uwagi na to, że została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP. Zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy PZP w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwrócił się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień. Wykonawca nie złożył wyjaśnień i nie dostarczył ich do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, w związku z tym Zamawiający odrzucił ofertę.

Oferta nr 2 – Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Multan, ul. Okólna 23, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Cena ryczałtowa oferty brutto wynosi 129.795,33 zł, netto 105.524,66 zł. Oferta otrzymała 75,32 pkt.

Oferta nr 3 - Instalacje Budowlane Michał Chmielewski, 13-220 Rybno, ul. Sportowa 9A . Cena ryczałtowa oferty brutto wynosi 97.762,34 zł, netto 79.481,58 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie.


Dyrektor MOPS w Iławie

/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:173
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:23986
Stronę przegląda 15 gości 
Twoje IP: 3.237.94.109

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.