top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg: Realizacja szkoleń zawodowych i kursu komputerowego Drukuj
Opublikowano: piątek, 14 października 2011 22:18

UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Iława: Realizacja usługi szkoleń zawodowych

i kursu komputerowego dla uczestników

i uczestniczek projektu

pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2011


Numer ogłoszenia: 336546 - 2011;

data zamieszczenia: 14.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi szkoleń zawodowych i kursu komputerowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla 74 podopiecznych MOPS w Iławie, w ramach projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w 2011r. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 7 grup, czas zajęć liczony jest następująco - 1h = 45 min, po każdej godzinie powinna odbyć się 15 minutowa przerwa.

1) Pracownik sektora utrzymania czystości 9 osób - 5os. z KS + 4 os. z PAL, 8h 1os. = 72h Tematyka: problematyka utrzymania czystości, rodzaje i typy podłóg, środki chemiczne, ich rodzaje i zastosowanie, nowoczesne technologie czyszczenia wykładzin i dywanów, zabezpieczenia posadzek z tworzyw sztucznych i kamiennych, informacja o przepisach bhp w podstawowych procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej 72 h 17h teoria 55h zajęcia praktyczne

2) Opiekunka osób starszych 6 osób - 5 os. z KS + 1 os z PAL, 15h 1os = 90h Tematyka: etyka i kultura zawodowa, pierwsza pomoc przedlekarska i podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, higiena, sprawowanie opieki, organizacja stanowiska pracy 90 h 60h teoria 30h zajęcia praktyczne

3) Nowoczesny sprzedawca 14 osób - 11 os. z KS + 3 os. z PAL, 6h 1os. = 84h Tematyka: aktywizacja sprzedaży, podstawy towaroznawstwa, techniki pozyskiwania i obsługi klienta, minimum sanitarne, dokumentacja obrotu towarowego, obsługa kasy fiskalnej. 84 h 42h teoria 42h zajęcia praktyczne lub symulacyjne z wizytą studyjną 14

4) Handlowiec z prawem jazdy kat B 8 osób - 7os. z KS + 1 os. z PAL, 12,5h 1os. = 100h Tematyka: elementy marketingu, towaroznawstwo, handel detaliczny i hurtowy, obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne, fakturowanie, kurs prawo jazdy kat. B 100 h 40 teoria 60 prawo jazdy

5) Pracownik obsługi firmy 9 osób - 9 os. z KS, 10h 1os. = 90h Tematyka: znaczenie pierwszego wrażenia, budowanie własnego wizerunku, elementy savoir-vivre, mowa ciała, obsługa klienta, zasady prowadzenia rozmów telefonicznych, obsługa urządzeń biurowych i komputera, efektywne zarządzanie sobą w czasie, podst. zagadnienia z prawa pracy: kadry, płace, ubezpieczenia. 90 h 45 teoria 45 zajęcia praktyczne lub symulacyjne

6) Obsługa komputera 28 osób - 25 os. z KS + 3 os. z PAL, 2 gr. x 14 os., 35h 1 gr.= 70h Tematyka: szkolenie z podstaw komputera z elementami Internetu, przy czym Wykonawca zapewni taką ilość komputerów, by każdy uczestnik mógł pracować indywidualnie na swoim stanowisku 70 h 2 gr. po 14 osób x 35 h zajęcia przy komputerach

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kody CPV: 80530000-8 usługi szkoleń zawodowych, 80533200-1 kursy komputerowe

3. Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie zajęcia teoretyczne i komputerowe będą odbywały się na terenie miasta Iławy, w jednym budynku, by zapobiec dezorganizacji szkoleń i uzyskać jak najwyższą frekwencję uczestników i uczestniczek biorących udział w projekcie oraz by zapewnić systematyczny nadzór ze strony Zamawiającego, natomiast zajęcia praktyczne lub symulacyjne (poza prawem jazdy) będą odbywały się na terenie miasta Iławy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4. Szkolenie musi odbywać się zgodnie z planem nauczania. Zajęcia teoretyczne i symulacje nie powinny trwać dłużej niż do godziny 16:00.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć karty szkoleń wg załącznika nr 5.

6. Wykonawca składa też preliminarz kosztów szkolenia zawarty w kartach szkoleń (załącznik nr 5) z wyspecyfikowaniem: ogólnego kosztu szkolenia, kosztów szkolenia z uwzględnieniem zmniejszenia ilości uczestników (co jedną osobę), wydatków na materiały, badania, odzież itp. wykorzystywane w trakcie szkolenia, wysokość narzutu i zysku, innych wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem kursu np. koszty wynajmu sal, sprzętu itp. oraz uroczystego zakończenia szkoleń.

7. Wymagane jest złożenie oświadczeń przez podmioty udostępniające sale wykładowe i zaplecze dydaktyczne, jeżeli Wykonawca takimi nie dysponuje.

8. Pozostałe warunki jakie należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu formularza cenowego, programu szkolenia oraz jego organizacji:

- zapewnić, aby zajęcia z obsługi komputera odbywały się przy jednoosobowej obsadzie przy każdym z komputerów;

- ilość godzin teoretycznych szkolenia nie powinna przekroczyć 5 godzin w ciągu dnia - należy zapewnić osobom catering na czas trwania szkolenia składający się z kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, ciastek kruchych i ciastek czekoladowych;
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:791
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:3312
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.