top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-06/2011 Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: poniedziałek, 31 października 2011 14:18
kapital150.jpgunia150.jpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Iława, 31.10.2011r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-06/2011


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleń zawodowych i kursu komputerowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Masz Okazję - Pomóż Sobie” w roku 2011.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 31.10.2011r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację usługi szkoleń zawodowych i kursu komputerowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Masz Okazję - Pomóż Sobie” w roku 2011, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 100% cena – 100 pkt. Wybrana oferta, oznaczona numerem 2, złożona została przez Fundację Gospodarczą Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, za cenę ryczałtową brutto 58.207,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych 00/100).

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców:
 • Oferta nr 1 – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Iławie, ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława, za cenę ryczałtową brutto 61904,93 zł. Według kryterium 100% cena oferta otrzymała 94,03 pkt.;
 • Oferta nr 2 – Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, za cenę ryczałtową brutto 58207,00 zł. Według kryterium 100% cena, oferta otrzymała 100 pkt.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienie to zostało przesłane faxem. .


Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie


/-/ mgr Irena Kasprzycka


logo 7.1.1_193.giflogo 7.1.1_193.gif
  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:87
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:19126
Stronę przegląda 32 gości 
Twoje IP: 34.234.207.100

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.