top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-07/11 Drukuj
Opublikowano: środa, 23 listopada 2011 19:12

Iława, 23.11.2011r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-07/11


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MOPS.FK 341-07/11 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paczek świątecznych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 23.11.2011r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paczek świątecznych dla podopiecznych MOPS w Iławie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.


Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena 80%, jakość oferowanych produktów 20% oferta uzyskała 100 punktów. Wybrana oferta, oznaczona numerem 1, złożona została przez Hurtownię Art. Spoż. „AGAWA”, 83-300 Kartuzy, Ul. Chmieleńska 61. Cena wybranej oferty brutto wynosi 46.001,76 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy jeden złotych 76/100).


Zamówienie należy zrealizować po podpisaniu umowy, w ciągu 2 dni od daty wskazanej przez zamawiającego, w terminie do dnia 13 grudnia 2011 roku.


W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców:

 • Oferta nr 1 – Hurtownia Art. Spoż. „AGAWA”, 83-300 Kartuzy, Ul. Chmieleńska 61. Cena oferty brutto wynosi 46.001,76 zł. Oferta otrzymała w kryterium cena (80%) 80 pkt, w kryterium jakości (20%) 20 pkt. Łącznie 100 pkt.
 • Oferta nr 2 – ABER Sp. z o.o., 00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53, Oddział Olsztyn 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3. Cena oferty brutto wynosi 61.692,83 zł. 
Wykonawca został wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust.2 pkt 4 – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 – została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie działając zgodnie z art. 26 ust 3 wezwał do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu - brak było dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie, jednak we wskazanym terminie wykonawca nie uzupełnił dokumentów.


Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienie to zostało przesłane faxem .
Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:163
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:23976
Stronę przegląda 18 gości 
Twoje IP: 3.237.94.109

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.