top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-09/11 Drukuj
Opublikowano: czwartek, 22 grudnia 2011 22:11

Iława, 22.12.2011r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-09/11


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp, na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2012, postępowanie znak: MOPS.FK 341-09/11.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 22.12.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2012. Postępowanie znak MOPS.FK 341-09/11 prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp

Liczba ofert złożonych  w postępowaniu:  3 oferty.


Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a, dla części 1 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 65376,49  zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 49/100) netto 57726,55 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%)


Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 3 złożonej przez ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn dla części 4 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 12955,01 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 01/100 ) netto 12338,10 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%), ponadto jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania 4.


Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 1 złożonej przez ECOTRADE, Ewa Leśniak, 14-140 Miłomłyn, Liwa, ul. Leśna 9 dla części 5 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 5197,50 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100) netto 4950,00 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%), ponadto jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania 5.


Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej numerem 3 złożonej przez ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn dla części 6 zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, tj. 433,65 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy złote 65/100 ) netto 413,00 zł oraz spełnia warunki wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena – 100%), ponadto jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania 6.W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

Na część 1 zadania – artykuły spożywcze i napoje:

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a.  Oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.

Oferta nr 3 - ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

Oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 96,97 pkt.

Na część 2 zadania – nabiał

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie artykułu 93 ust 1, pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w tej części.

Na część 3 zadania – pieczywo i ciasta

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie artykułu 93 ust 1, pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w tej części.

Na część 4 zadania – ryby i przetwory rybne

Oferta nr 3 – ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.

Na część 5 zadania – jaja

Oferta nr 1 – ECOTRADE, Ewa Leśniak, 14-140 Miłomłyn, Liwa, ul. Leśna 9. Oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.

Na część 6 zadania – mrożonki

Oferta nr 3 – ABER Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn oferta otrzymała w kryterium cena (100%) 100 pkt.Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:851
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:2005
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 3.94.21.209

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.