top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Realizacja usługi szkoleń zawodowych i kursu pierwszej pomocy Drukuj
Opublikowano: czwartek, 13 września 2012 15:33

UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja usługi szkoleń zawodowych i kursu pierwszej

pomocy medycznej dla uczestników i uczestniczek

projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2012

 współfinansowanego przez UE w ramach EFS


Numer ogłoszenia: 346440 - 2012;

data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi szkoleń zawodowych i kursu pierwszej pomocy medycznej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2012 współfinansowanego przez UE w ramach EFS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia usługi szkoleń zawodowych i kursu pierwszej pomocy medycznej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2012 współfinansowanego przez UE w ramach EFS dla 62 podopiecznych MOPS w Iławie. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 7 grup, czas zajęć liczony jest następująco - 1h = 45 min, po każdej godzinie powinna odbyć się 5 lub 10 minutowa przerwa, w tym jedna przerwa na catering 15 lub 20 minutowa.
 1. Pracownik obsługi zieleni 6 osób. Tematyka: celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy jako pracownik utrzymania zieleni, elementy prawa pracy i bezpieczeństwa, obsługa kosiarek i wykasza rek, podstawowe zasady związane z utrzymaniem zieleni 60 h 15h teoria 45h zajęcia praktyczne 6;
 2. Opiekunka osób przewlekle chorych 8 osób Tematyka: ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad chorymi przewlekle. Anatomia i fizjologia człowieka, pierwsza pomoc, radzenie sobie ze stresem, techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych, podstawowe zasady higieny, higiena żywienia człowieka, pielęgnacja ran przewlekłych, pielęgnowanie i rehabilitacja po zabiegach operacyjnych, metodyka organizacji czasu wolnego 160 h 90 h teoria 70 h zajęcia praktyczne 8;
 3. Handlowiec z prawem jazdy kat B 6 osób Tematyka: elementy marketingu, towaroznawstwo, handel detaliczny i hurtowy, obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne, fakturowanie, kurs prawo jazdy kat. B 156 h 96 teoria 60 prawo jazdy 6;
 4. Pokojówka z podstawami języka niemieckiego 8 os. Tematyka: kurs przygotowuje do podjęcia pracy w ośrodkach branży turystycznej i innych instytucjach posiadających bazę noclegową i/lub konferencyjną. Obejmuje: zasady komunikacji z gośćmi (savoir vivre) i kreowania pozytywnego wizerunku hotelu, typologia i zastosowanie środków chemicznych, podstawowe technologie sprzątania, organizacja pracy przy sprzątaniu pokoju hotelowego i kolejność czynności, w tym procedury związane z wymianą bielizny hotelowej, kontrola prac porządkowo-sanitarnych, współpraca z innymi działami hotelu, bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie usług hotelarskich w kontekście prawodawstwa krajowego i wspólnotowego, podstawowe zwroty i słownictwo w języku niemieckim przydatne w pracy pokojówki. 160h 80 h teoria 80 h zajęcia praktyczne 8;
 5. Szkolenie kelner/barman z podstawami języka niemieckiego 6 osób - kurs powinien zawierać zagadnienia z zakresu: podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznym, obsługa kasy fiskalnej, systemy rozliczeń kelnerskich oraz sposoby załatwiania skarg i wniosków, podział przestrzenny zakładu gastronomicznego, wyposażenie części handlowej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego w podstawowy sprzęt potrzebny do obsługi konsumentów, rodzaje stanowisk pracy w części handlowej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego, systemy obsługi w zakładach gastronomicznych, czynności porządkowe wykonywane w części handlowe i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego, przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi konsumenta, poziom i kultura obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym, bufet i jego rola w zakładzie gastronomicznym, technika noszenia naczyń i tac, ogólne zasady serwowania dań w zakładzie gastronomicznym, organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu przekąsek, technika podawania potraw, sposoby podawania deserów, organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu śniadań, technika podawania napojów bezalkoholowych gorących i zimnych, technika podawania napojów alkoholowych, organizacja przyjęć - bankietów w zakładach gastronomicznych, koktajlbar i jego rola w zakładzie gastronomicznym, obsługa gości hotelowych w zakładach gastronomicznych, podstawowe zwroty i słownictwo w jęz. niemieckim przydatne w pracy kelnera/barmana. 150h 80 h teoria 70 h zajęcia praktyczne 6;
 6. Kurs pierwszej pomocy medycznej 32 osoby (2 grupy po 16 osób = 20h), szkolenie obejmuje wykład, pokazy oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie 2 grupy po 16 osób = 20h 32;
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kody CPV: 80530000-8 usługi szkoleń zawodowych, 80320000-3 usługi edukacji medycznej;

3. Zamawiający zastrzega sobie, że zajęcia teoretyczne i kursy pomocy medycznej będą odbywały się na terenie miasta Iławy, w jednym budynku, by zapobiec dezorganizacji szkoleń i uzyskać jak najwyższą frekwencję uczestników i uczestniczek biorących udział w projekcie oraz by zapewnić systematyczny nadzór ze strony Zamawiającego, natomiast zajęcia praktyczne lub symulacyjne (poza prawem jazdy) będą odbywały się na terenie miasta Iławy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Kurs prawo jazdy - będzie realizowany w szkole nauki jazdy wskazanej przez Wykonawcę na terenie miasta Iławy, natomiast nauka jazdy wg wskazań Wykonawcy;

4. Szkolenie musi odbywać się zgodnie z planem nauczania. Zajęcia teoretyczne i symulacje nie powinny trwać dłużej niż do godziny 16:00;


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:939
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:5502
Stronę przegląda 22 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.