top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-05/12 (mięso i wędliny) Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: wtorek, 18 grudnia 2012 13:10

Iława, dnia 18.12.2012r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-05/12


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp, na dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2013 rok, postępowanie znak: MOPS.FK 341-05/12.

   Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 17.12.2012r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2013 rok. Postępowanie znak MOPS.FK 341-05/12 prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oznaczonej numerem 1, złożonej przez Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel, Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp. jawna, 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11 dla części I i II zadania. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę dla obu części:
 • część I – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto 63.201,60 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden złotych 60/100), netto: 60.192,00 zł, oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena 100%), ponadto oferta jest jedyną ofertą w postępowaniu. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.;
 • cześć II – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto 27.426,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100), netto: 26.120,00 zł, oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena 100%), ponadto oferta jest jedyną ofertą w postępowaniu. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie


/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:533
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:21547
Stronę przegląda 30 gości 
Twoje IP: 18.208.202.194

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.