top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Realizacja usług szkoleniowych dla Projektu - przetarg 2013 Drukuj
Opublikowano: wtorek, 11 czerwca 2013 07:35
 UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu
 

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Iława: Realizacja usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn.

Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 222792-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla 53 podopiecznych MOPS w Iławie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w 2013r. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na grupy:

- Zajęcia z psychologiem - (w podziale na 3 grupy) - 2 gr po 17 os+1gr 19 os x 20h = 60 h (20h na grupę). Celem zajęć jest obniżenie poczucia wyobcowania społecznego, podwyższenie własnej wartości i wiary we własne możliwości, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i determinujących stres, 12 spotkań x 5h = 60h (636 serwisów kawowych),

- Zajęcia z doradcą zawodowym -- (w podziale na 3 grupy) - 2 gr po 19 os x 40h = 80h , 1gr 15 os x 30h = 30 h. Łącznie 110 h - opracowanie Indywidualnych Planów Działania, program zajęć będzie konsultowany z PUP w Iławie, 22 spotkania x 5 h = 110 h (1166 serwisów kawowych),

- Metody zachowań w sytuacjach ryzykownych - zajęcia prowadzone przez psychologa lub socjoterapeutę - 1 gr 15 os x 20 h = 20h - postawy ryzykowne: używanie alkoholu, narkotyków, przemoc w rodzinie i wśród rówieśników, konflikty z prawem, 4 spotkania x 5h = 20h, (60 serwisów kawowych),

- Nauka życia w rodzinie - zajęcia prowadzone przez psychologa - 2 gr po 10 os. x 20h = 40h (20h na grupę) rozwiązywanie konfliktów, podział obowiązków, nauka współpracy, 4 spotkania x 5h = 20h x 2 gr. = 40h, (80 serwisów kawowych),

- Aktywne życie społeczne - zajęcia prowadzone przez socjoterapeutę - 2 gr po 10 os. x 20h = 40h (20h na grupę), współpraca z otoczeniem, udział w życiu społecznym, na co mam wpływ jako jednostka, 4 spotkania x 5h = 20h x 2 gr. = 40 h, (80 serwisów kawowych),

- Zajęcia ABC Biznesu, prowadzone przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe (mgr) ekonomiczne z przynajmniej rocznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku związanym z ekonomią - 1 gr 10 os x 40 h = 40h, zakładanie i prowadzenie własnej działalności gosp., obowiązki i prawa, skąd pozyskać środki finansowe, 8 spotkań x 5h = 40h (80 serwisów kawowych),

- Wykonawca organizuje catering: serwisy kawowe (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche) zapewnione dla każdego uczestnika, podane w sposób higieniczny i z zachowaniem zasad czystości i świeżości,

- Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe z logo EFS dla 53 osób (długopis, zeszyt, teczka kolorowa z gumką),

- Wykonawca zapewnia sale wykładowe, gdzie Wykonawca będzie prowadził zajęcia, dostarczał catering, materiały szkoleniowe - we współpracy z Kierownikiem Projektu. Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie miasta Iława, sale wykładowe dla 53 osób (z podziałem na grupy) będą znajdowały się w jednym budynku, by zapobiec dezorganizacji szkoleń i uzyskać jak najwyższą frekwencję uczestników i uczestniczek biorących udział w projekcie. Sale muszą być zamknięte (tzn. nieprzechodnie). Szkolenie musi odbywać się zgodnie z planem nauczania. Zajęcia nie powinny trwać dłużej niż do godziny 16:00, a rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 8:00.

 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kody CPV: 80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 55520000-1 usługi dostarczania posiłków, 30192000-1 wyroby biurowe.
 2. Godzina wykładu to godzina lekcyjna (45 minut), po której następuje 5 minutowa przerwa oraz w trakcie spotkania będzie jedna przerwa 15 minutowa na serwis kawowy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia danych dotyczących kadry wykładowców - załącznik nr 5,
 4. Wykonawca składa kartę szkolenia i zawarty w niej preliminarz kosztów szkolenia z wyspecyfikowaniem: ogólnego kosztu szkolenia, kosztów szkolenia z uwzględnieniem zmniejszenia ilości uczestników do 48 osób (co jedną osobę), wydatków na materiały wykorzystywane w trakcie szkolenia, wysokość narzutu i zysku, innych wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem kursu np. koszty wynajmu sal, sprzętu itp. (załącznik nr 9)
 5. Pozostałe warunki jakie należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu programu szkolenia oraz jego organizacji:

- nacisk na podwyższenie aktywności społecznej edukacyjnej i zawodowej u uczestników i uczestniczek projektu,

- zapewnienie systematycznego rytmu zajęć wg harmonogramu szkolenia - załącznik nr 6.

- do kalkulacji kosztów należy wliczyć materiały szkoleniowe np. skrypty, prezentacje, biuletyny itp.

  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:501
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:501
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.