top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Świadczenie usług asystenta rodziny - II przetarg 2013 Drukuj
Opublikowano: wtorek, 02 lipca 2013 14:35
 UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu
 

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Iława: Świadczenie usług asystenta rodziny

w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie  w roku 2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 129883 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług asystenta rodziny w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny w ramach projektu pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie, na rok 2013 dla 5 rodzin na terenie miasta Iławy w liczbie 80h/miesięcznie

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca/Asystent rodziny będzie zobowiązany do:

 1. Współpracy i utrzymania osobistego kontaktu z 5 rodzinami wskazanymi przez Zamawiającego,
 2. Odbycia co najmniej 16 spotkań w każdym miesiącu z każdą prowadzoną osobą/rodziną (z możliwością zwiększenia lub zmieszenia częstotliwości spotkań w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli), w tym każde spotkanie winno trwać minimum 60 minut z każdą rodziną.
 3. Powiadomienia na piśmie lub telefonicznie Zamawiającego o rezygnacji lub braku współpracy z asystentem rodziny wskazanej do współpracy rodziny (najpóźniej następnego dnia od zaistnienia tego faktu),
 4. Diagnozowania sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i możliwości (w tym strukturę rodziny, zasoby osób w rodzinie i otoczeniu itp.),
 5. Opracowania i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym określającego w szczególności propozycje działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, czas realizacji oraz przewidywane efekty,
 6. Prowadzenia Karty asystenta rodziny będącej potwierdzeniem wykonania zadania,
 7. Prowadzenia sprawozdań miesięcznych i sprawozdania końcowego z realizacji zadania,
 8. Podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 9. Wspierania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w szczególności w zakresie:
 • a. wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów itp.), budowania systemu wsparcia w rozwoju i edukacji dziecka np. (pomoc dzieciom w nauce itp.),
 • b. podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny w tym definiowania ról i zadań wynikających z pełnionej roli (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, drobne remonty itp.),
 • c. promowania zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej członków rodziny, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
 • d. gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, racjonalne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),
 • e. usamodzielnienia się członków rodziny poprzez uzupełnienie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, podjęcie działań zmierzających do poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej.

   10. Wspierania aktywności społecznej rodzin i rozszerzenie kontaktów społecznych rodziny min. poprzez:

 • a. ułatwienie rodzinie kontaktów z innymi osobami, specjalistami, instytucjami,
 • b. stymulowanie do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwienie tego np. poprzez towarzyszenie,
 • c. pobudzenie do korzystania z własnych możliwości i uprawnień,
 • d. uczenie dostępu do nowych technologii, zasobów kultury (kino, teatr, kawiarnia metoda wzmocnień pozytywnych),

  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:679
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24475
Stronę przegląda 26 gości 
Twoje IP: 100.24.113.182

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.