top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-04/2013 Drukuj
Opracowanie: Anna Jachowska   
Opublikowano: czwartek, 18 lipca 2013 13:55

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Iława, 18.07.2013r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-04/2013


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług asystenta rodziny w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2013.

 
     Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 18.07. 2013 roku dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług asystenta rodziny w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Masz Okazję - Pomóż Sobie” w roku 2013, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
Liczba ofert w postępowaniu wynosi 3.
 
 
Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - 30% kwalifikacje, - 70% cena, oferta uzyskała 100 punktów.
Wybrana oferta, oznaczona numerem 1, złożona została przez panią Bożenę Michalską – Suchocką, ul. Jagiellończyka 5/31, 14-200 Iława.
 
 
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:
 
 1. Oferta Nr 1 – Paulina Wiśniewska, ul. Ostródzka 46B/8,14-200 Iława. Oferta nie podlegała ocenie, gdyż wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2pkt 4 ustawy PZP, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy PZP. Wykonawca nie złożył żadnych z załączników wymaganych w SIWZ;
 2. Oferta Nr 2 – Joanna Więczkowska, ul. Kopernika15/11, 14-200. Oferta nie podlegała ocenie, gdyż wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2pkt 4 ustawy PZP, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy PZP. Wykonawca był zobowiązany na wezwanie Zamawiającego uzupełnić dokumenty do dnia 17.07.2013 r. do godziny 08:00. Wykonawca nie dokonał tej czynności;
 3. Oferta Nr 3 – Bożena Michalska – Suchocka, ul. Jagiellończyka 5/31, 14-200 Iława. Według kryteriów cena 70% i 30% kwalifikacje oferta otrzymała odpowiednio 70 pkt. i 30 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie


/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

logo 7.1.1_193.giflogo 7.1.1_193.gif

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:766
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24562
Stronę przegląda 31 gości 
Twoje IP: 100.24.113.182

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.