top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-05/2013 (asystent) Drukuj
Opracowanie: Anna Jachowska   
Opublikowano: piątek, 26 lipca 2013 14:15
Ostatnio aktualizowano: poniedziałek, 29 lipca 2013 20:17

Iława, dnia 26.07.2013r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-05/2013


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

   Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 26.07.2013r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Świadczenie usług asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
Liczba ofert w postępowaniu wynosi 5.
 
Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - 30% kwalifikację, - 70% cena, oferta uzyskała 100 punktów. Wybrana oferta, oznaczona numerem 3, złożoną przez Kuźnię Projektów Kreatywnych, Aleksandra Górny, ul. Doliny Miętusiej 27/74, 43-316 Bielsko – Biała.
 
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

Na część 1 zadania:

Oferta nr 2: Paulina Wiśniewska, ul. Ostródzka 46B/8, 14-200 Iława, cena brutto – 2.200,08 zł miesięcznie, Wykonawcza dołączył wykaz usług, w którym brakuje wykazania, że Wykonawca w wymienionym okresie czasu świadczył usługi jako asystent rodziny i nie dołączono dowodów potwierdzających, ze usługi te zostały należycie wykonane. Dołączono wykaz osób w którym brakuje dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Dnia 22.07.2013 zostało wysłane wezwanie do uzupełnienie dokumentów, do którego Wykonawca się nie ustosunkował. W związku z powyższym Wykonawca zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4, a jego oferta odrzucona na postawie art. 89 ust 1 pkt. 5.
 
Oferta nr 5: Martyna Knut, ul. Agrestowa 4, 14-200 Iława, cena brutto – 2.300,00 zł miesięcznie, załączono wykaz osób lecz nie wskazano doświadczenia. oraz referencji. Dnia 22.07.2013 zostało wysłane wezwanie do uzupełnienie dokumentów, do którego Wykonawca się nie ustosunkował. W związku z powyższym Wykonawca zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4, a jego oferta odrzucona na postawie art. 89 ust 1 pkt. 5.
 
Oferta nr 3: Kuźnia projektów Kreatywnych Aleksandra Górny, ul. Doliny Miętusiej 27/74, 43-316 Bielsko – Biała, cena brutto – 2 520,00 miesięcznie. Według kryteriów oceny 70% cena, 30% kwalifikację kadry dydaktycznej oferta odpowiednio otrzymuje 70 pkt i 30 pkt. Łącznie 100 pkt.

Na część 2 zadania

Oferta nr 3: Kuźnia projektów Kreatywnych Aleksandra Górny, ul. Doliny Miętusiej 27/74, 43-316 Bielsko – Biała, cena brutto – 2.520,00 miesięcznie, Według kryteriów oceny 70% cena, 30% kwalifikację kadry dydaktycznej oferta odpowiednio otrzymuje 70 pkt. i 30 pkt. Łącznie 100 pkt.
Kamila Gurowska, ul. Kwarcowa 18, 14-200 Iława, cena brutto – 2 612,40 zł miesięcznie, Według kryteriów oceny 70% cena, 30% kwalifikację kadry dydaktycznej oferta odpowiednio otrzymuje 67,20 pkt. i 30 pkt. Łącznie 97,20 pkt.

Na część 3 zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Oferta nr 1: Judyta Wasilewska, ul. Mierosławskiego 12/6, 14-200 Iława, cena brutto – 2.184,00 zł miesięcznie, Wykonawca nie wskazał , na którą z części składa ofertę. W związku z powyższym Wykonawca zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4, a jego oferta odrzucona na postawie art. 89 ust 1 pkt 5.
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie


/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

 

 

SPROSTOWANIE

do ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej

w przetargu z dnia 29 lipca 2013 roku, znak: MOPS.FK 341-05/2013

 

Jest:

Oferta nr 5: Martyna Knut, ul. Agrestowa 4, 14-200 Iława, cena brutto – 2.300,00 zł miesięcznie, załączono wykaz osób lecz nie wskazano doświadczenia. oraz referencji. Dnia 22.07.2013 zostało wysłane wezwanie do uzupełnienie dokumentów, do którego Wykonawca się nie ustosunkował. W związku z powyższym Wykonawca zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4, a jego oferta odrzucona na postawie art. 89 ust 1 pkt. 5.

 

Powinno być:

Oferta nr 5: Martyna Knut, ul. Agrestowa 4, 14-200 Iława, cena brutto – 2.300,00 zł miesięcznie, załączono wykaz osób lecz nie wskazano doświadczenia oraz referencji. Dnia 22.07.2013 zostało wysłane wezwanie do uzupełnienia dokumentów, do którego Wykonawca ustosunkował się i poinformował, że nie posiada minimalnego doświadczenia wymaganego w SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4, a jego oferta odrzucona na postawie art. 89 ust 1 pkt. 5.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie

 

/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1291
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1291
Stronę przegląda 22 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.