top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - dostawa paczek świątecznych z art. spożywczymi - 2013 Drukuj
Opracowanie: Anna Jachowska   
Opublikowano: środa, 16 października 2013 13:20

 Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki (doc)

 

Iława: Dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi

dla podopiecznych MOPS w Iławie

Numer ogłoszenia: 421108-2013, data zamieszczenia: 16-10-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

• Adres strony internetowej zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Iławie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Iławie, w ilości 535 sztuk z podziałem na: 310 paczki duże i 225 paczki małe. Każda z 310 szt. paczek dużych powinna zawierać: - 2 szt. oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia 1 l CPV 15411100-3 - 2 szt. kiełbasy żywieckiej pakowanej hermetycznie po 0,30 kg CPV 15131130-5 - 3 szt. czekolady mlecznej opakowanej po 100 g CPV 15842100-3 - 1 szt. paczkowanego kakao ciemnego 200 g CPV 15841000-5 - 1 puszkę brzoskwiń greckich 850 ml CPV 15332400-8 - 1 puszkę ananasów z Tajlandii 580 ml CPV 15332400-8 - 4 kostki masła śmietankowego, zawierające powyżej 71% tłuszczu, po 200 g CPV 15530000-2 - 1 szt. margaryny do smarowania 500 g CPV 15431100-9 - 1 puszkę groszku konserwowego 400g CPV 15331400-1 - 1 puszkę kukurydzy konserwowej 400 g CPV 15331400-1 - 2 szt. majonezu po 460 ml CPV 15871273-8 - 1 szt. ketchupu 480 g CPV 15871203-5 - 3 szt. konserwy szynka wieprzowa o zawartości mięsa powyżej 84% 455 g CPV 15131000-5 - 2 szt. schabu wędzonego pakowanego hermetycznie 0,5 kg CPV 15131130-5 - 1 paczka rodzynek sułtańskich 200 g CPV 15332412-5 - 1 paczka kawy mielonej 100 g CPV 15861000-1 - 2 paczki ptasiego mleczka oblanego czekoladą mleczną 380 g CPV 15842300-5 - 2 paczki cukierków czekoladowych o rdzeniu miękkim (trufle, praliny) mieszanka 0,5 kg CPV 15842300-5 - 2 szt. pieczony (pieczeń) kurczak pakowany hermetycznie po 1,2 kg CPV 15131500-0 - 2 paczki ciastek typu delicje z galaretką, miękkim biszkoptem, oblane czekoladą 147 g CPV 15842300-5 - 1 szt. sera żółtego 0,5 kg pakowanego CPV 15544000-3 - 2 kg cukru CPV 15831200-4 - 2 szt. konserwy rybne CPV 15235000-4 Każda z 225 szt. paczek małych powinna zawierać: - 1 szt. oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia 1 l CPV 15411100-3 - 1 szt. kiełbasy żywieckiej pakowanej hermetycznie 0,30 kg CPV 15131130-5 - 1 szt. czekolady mlecznej opakowanej po 100 g CPV 15842100-3 - 1 szt. majonezu 260 ml, CPV 15871273-8 - 1 szt. ketchupu 200 g CPV 15871203-5 - 2 szt. konserwy szynka wieprzowa o zawartości mięsa powyżej 84% 455 g CPV 15131000-5 - 1 szt. schabu wędzonego pakowanego hermetycznie 0,5 kg CPV 15131130-5 - 1 paczka kawy mielonej 100 g CPV 15861000-1 - 1 paczka ptasiego mleczka oblanego czekoladą mleczną 380 g CPV 15842300-5 - 1 paczka cukierków czekoladowych o rdzeniu miękkim (trufle, praliny) mieszanka itp. 0,5 kg CPV 15842300-5 - 2 szt. konserwy gulasz angielski 160 g CPV 15131000-5 - 2 kostki masła śmietankowego, zawierające powyżej 71% tłuszczu, po 200 g CPV 15530000-2 - 1 paczka rodzynek sułtańskich 200 g CPV 15332412-5 - 1 szt. konserwy rybnej filet śledź w oleju 170 g CPV 15235000-4 - 1 kg cukru CPV 15831200-4 UWAGA!! oferowana gramatura może różnić się +/-20% od określonej powyżej, jeżeli waga produktu będzie mniejsza lub większa o więcej niż 20% od wymaganej, uznane to zostanie jako niezgodność ze siwz, a oferta będzie odrzucona. 2. Szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wypełniając załącznik nr 2 do SIWZ - tabelę produktów. 3.Opakowania ww. produktów muszą bycz fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania. 4. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Obrońców Westerplatte 5 w Iławie, zaś upoważnionym do odbioru Urszula Jankowska. 5. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek danego rodzaju zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku (wyjątkiem mogą być minimalne różnice - do 10%, w produktach kiełbasa żywiecka hermetycznie pakowana, schab wędzony hermetycznie pakowany oraz kurczak pakowany hermetycznie). Każda paczka powinna być zapakowana w schludne, najlepiej świąteczne torby, reklamówki itp., w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu. Kolor opakowania dużej paczki musi różnić się od koloru opakowania małej paczki. Jeżeli duża paczka nie zmieści się w jednej torbie lub reklamówce, Wykonawca powinien tak podzielić produkty w dwóch rożnych opakowaniach aby pracownik MOPS nie zdublował artykułów zawartych w paczce, np. - mąka, cukier itd. kolor niebieski część dużej paczki, - słodycze, ser, schab kolor czerwony część dużej paczki - mała paczka kolor żółty. 6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach zawartej umowy artykułów jak najlepszej jakości, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca stycznia 2014 roku (wyjątkiem może być kurczak pakowany hermetycznie z minimalnym terminem przydatności do spożycia do 31.12.2013 r.), spełniających wszystkie obowiązujące w tym przedmiocie normy oraz zgodne z przedłożoną ofertą. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków lub obniżonej wartości lub jakości Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin. 7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach zawartej umowy 40 reklamówek - toreb. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia oraz koszt załadunku i rozładunku paczek. Przez rozładunek rozumie się wniesienie paczek do pomieszczenia wskazanego w budynku MOPS przy ul. Obrońców Westerplatte 5 przez Wykonawcę z zachowaniem porządku, umożliwiając przeliczenie paczek pracownikowi MOPS. 9. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej i załącznikach wskazane są znaki towarowe dopuszcza się jak najbardziej stosowanie produktów równoważnych, o nie gorszej jakości niż określone przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.

  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:768
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24564
Stronę przegląda 31 gości 
Twoje IP: 100.24.113.182

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.