top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-11/2013 (mięso, wędliny) Drukuj
Opracowanie: Anna Jachowska   
Opublikowano: wtorek, 10 grudnia 2013 13:19

Iława, dnia 10.12.2013r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-11/2013


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2014 rok.”, postępowanie znak: MOPS.FK 341-11/13.

   Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz U z 2013 poz 907 984 i 1047) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 10.12.2013 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2014 rok.
Postępowanie znak MOPS.FK 341-11/13 prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
     Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oznaczonej numerem 4, złożonej przez Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel, Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp. jawna, 82-300 Elbląg, ul. Kochanowskiego 11, dla części I i II zadania.
 
Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę dla obu części:
 

a) część I – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto 63 855,75 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100) netto: 63 815,00 zł, oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena 100%). Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

b) cześć II – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto 27 053,25 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 25/100), netto: 25 765,00 zł, oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ (cena 100%). Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie


/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1640
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1640
Stronę przegląda 11 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.