top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-01/2014 Drukuj
Opracowanie: Anna Jachowska   
Opublikowano: piątek, 25 kwietnia 2014 00:25
Ostatnio aktualizowano: wtorek, 29 kwietnia 2014 12:59

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Iława, 24.04.2014r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-01/2014

Sprostowanie ogłoszenia nr MOPS.FK 341-01/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku (plik pdf)

 OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług asystenta rodziny w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2014

 
     Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 24.04.2014 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Świadczenie usług asystenta rodziny w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2014, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
1. Za najkorzystniejszą uznano oferty Wykonawców oznaczone numerem:
- Oferta nr 2 złożona przez Monikę Maciejewską ul. Odnowiciela 1/55, 14-200 Iława na część I spełnia warunki wymagane od Wykonawców w SIWZ i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ została uznana przez Komisję Przetargową za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała 100 pkt, poza tym jest jedyną ofertą złożoną na tę część przedmiotu zamówienia;
- Oferta nr 6 złożona przez Iwonę Więczkowską ul. Kopernika 15/11, 14-200 Iława na część III spełnia warunki wymagane od Wykonawców w SIWZ i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ została uznana przez Komisję Przetargową za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała 100 pkt.;
- Oferta nr 3 złożona przez Kamilę Gurowską ul. Kwarcowa 18, 14-200 Iława na część IV spełnia warunki wymagane od Wykonawców w SIWZ i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ została uznana przez Komisję Przetargową za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała 100 pkt.
 
Liczba ofert w postępowaniu wynosi 8.
 
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:
 1. Joanna Więczkowska, ul. Kopernika 15/11, 14-200 Iława – oferta nr 1,
 2. Monika Maciejewska, ul. Odnowiciela 1/55, 14-200 Iława – oferta nr 2,
 3. Kamila Gurowska, ul. Kwarcowa 18, 14-200 Nowa Wieś – oferta nr 3,
 4. Gniewek Marzena, „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Ważka” – Usługi, Handel ul. Pogodna, 58-306 Wałbrzych – oferta nr 4,
 5. Aneta Smut, ul. Elbląska 12, 14-200 Iława – oferta nr 5,
 6. Iwona Katarzyna Piankowska, ul. Elbląska 12, 14-200 Iława – oferta nr 6,
 7. Barbara Meller – Gojtowska, ul. Zajeziorna 52, 13-220 Rybno – oferta nr 7,
 8. Bożena Michalska – Suchocka, ul. Jagiellończyka 5/31, 14-200 Iława – oferta nr 8.
 
2. Odrzucono następujące oferty:
1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ofertę nr 8 wykonawcy: Bożena Michalska – Suchocka ul. Jagiellończyka 5/31, 14-200 z uwagi na fakt, iż w ofercie należało wskazać, na którą z części Wykonawca składa ofertę (na zadanie 1 lub zadanie 2 lub zadanie 3 lub zadanie 4), nie można było ustalić, na którą z części oferta jest złożona.
 
3. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zamawiający informuje, że część II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług asystenta rodziny w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie w roku 2014, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem, drogą elektroniczną.
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie


/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

logo 7.1.1_193.giflogo 7.1.1_193.gif

 

 

 

 

 

 

Sprostowanie ogłoszenia nr MOPS.FK 341-01/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku (plik pdf)

 

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:811
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:25511
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 3.235.105.97

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.