top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Rozp. RM w sprawie realizacji programu wieloletniego (nie obowiązuje) Drukuj
Ostatnio aktualizowano: wtorek, 14 stycznia 2014 11:32
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

 

z dnia 7 lutego 2006 r.

 

w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

 

(Dz. U. Nr 25, poz. 186)

(Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 367 i Nr 241, poz. 1761)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)   sposób realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwanego dalej "Programem";

  2)   sposób planowania i dokonywania podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;

  3)   zakres i formy monitorowania realizacji Programu.

§ 2. Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, placówkach i instytucjach, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.

§ 3. 1. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia.

2. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.

3. Dzieciom spożywającym posiłki w szkole zapewnia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym, z wyjątkiem posiłków w ramach diety.

4. W przypadku gdy szkoła nie posiada warunków do przygotowywania lub wydawania posiłków, kierownik ośrodka pomocy społecznej, we współpracy z dyrektorem szkoły, zapewnia spożywanie posiłków poza szkołą.

5. W przypadku spożywania posiłków w czasie zajęć szkolnych poza szkołą, dyrektor szkoły zapewnia dzieciom i młodzieży właściwą organizację zajęć i opiekę.

§ 4. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 mają odpowiednio zastosowanie do dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

§ 5. 1. Dyrektor żłobka, przedszkola lub szkoły może przygotować listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do właściwego ośrodka pomocy społecznej w celu przyznania pomocy.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania dzieci lub uczniów.

§ 6. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, w tym dla dzieci i młodzieży w placówkach, o których mowa w § 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767), a także pomoc w formie świadczenia rzeczowego, jest przyznawana w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.

§ 7. Przy opracowywaniu propozycji podziału, dla poszczególnych województw, środków rezerwy celowej budżetu państwa na dany rok budżetowy uwzględnia się w szczególności:

  1)   liczbę osób korzystających z pomocy w ramach Programu;

  2)   średni poziom dochodów na mieszkańca;

  3)   średnią stopę bezrobocia w województwie.

§ 8. Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnia się w szczególności:

  1)   liczbę dzieci i młodzieży wymagających pomocy;

  2)   liczbę osób dorosłych wymagających pomocy;

  3)   średni koszt posiłku;

  4)   przewidywany koszt utworzenia nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków;

  5)   przewidywany koszt dowozu posiłków;

  6)   sytuację finansową gminy.

  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:486
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:22410
Stronę przegląda 10 gości 
Twoje IP: 3.237.71.23

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.