top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Dodatki mieszkaniowe Drukuj
Opracowanie: Anna Neumann   
Ostatnio aktualizowano: czwartek, 28 lutego 2019 13:10

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

przyjmowane są w pokoju nr 105 (I piętro)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

w godzinach od 900 do 1300

 

bezpośredni telefon: 89 649 97 29

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589).

 

Jak ubiegać się o dodatek?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy pobrać niezbędne druki/wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, u właściwego sobie zarządcy budynku , który wypełni i potwierdzi takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku - na podstawie zaświadczeń potwierdzających osiągane dochody oraz innych dokumentów - przedłożonych do wglądu, m.in.:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach,
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą zaświadczenia z biura rachunkowego lub oświadczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • decyzji, zaświadczenia lub odcinków ZUS/KRUS o pobieranym świadczeniu emerytalnym/rentowym,
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna i pobieranych świadczeniach z uwzględnieniem składki zdrowotnej,
 • wyroku Sądu o wysokości alimentów lub zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentach,
 • decyzji o pobieranych świadczeniach z MOPS min. świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, zasiłkach stałych itp.
 • zaświadczenia, osoby studiującej z uczelni o wysokości uzyskiwanych stypendiów,
 • zaświadczenia ucznia o dochodach z praktyk zawodowych,
 • zaświadczenia właściwego organu gminy o powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych.

W przypadku dochodów nieudokumentowanych np. dochodu z prac dorywczych, dobrowolnych alimentów itp., wnioskodawca składa pisemne oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ponadto, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu (oryginał do wglądu),
 • rachunku za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy - w przypadku lokalu niewyposażonego w centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę i instalację gazu przewodowego,
 • orzeczenia o niepełnosprawności, z którego treści wynika konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - w przypadku osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie może żądać dostarczenia innych, nie wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 6A (pok. 105).

Godziny przyjęć wniosków: poniedziałek - piątek: 900 – 1300.

Uwaga! Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów, dostępny jest również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 6A. (dotyczy to w szczególności właścicieli domów jednorodzinnych).

 

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

1. Średni dochód na miesiąc:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza wysokości:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:752
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:3273
Stronę przegląda 10 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.