top
logo

Menu witryny


»» Na ratunek ««

Rzecznik
niebieska-linia
przemoc

ePUAP 2 - sprawdź

epuap

Dodatki mieszkaniowe. Dopłata z funduszu przeciwdziałania Covid-19 Drukuj
Opracowanie: Damian Michalski   
Opublikowano: piątek, 19 lutego 2021 22:25

DODATEK MIESZKANIOWY

powiększony o dopłatę,

finansowany z funduszu przeciwdziałania Covid-19

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest instrumentem wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

 

II Warunki:

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy, który spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w przypadku gdy:

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy „zwykły” jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągniętego w 2019 roku;
  • wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 roku;
  • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczania przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu".

 

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami do „zwykłego” dodatku wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku dołącza się:

  1. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 roku na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Celem weryfikacji oświadczenia o dochodach za 2019 roku prosimy o przedłożenie do wglądu PIT-37.
  2. Oświadczenie, iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 roku, jak również nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  3. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek powiększony o dopłatę do czynszu.

Wnioski składa się nie później niż do 31 marca 2021 roku.

 

Pobierz formularz o wysokości czynszu (PDF)

 

Pobierz załaczniki o dopłacie do dodatku mieszkaniowego (PDF)

 

 

Wspieraj Seniora

wspieraj-seniora

MOPS poleca

#SzczepimySie

Sygnity

Forani

Portal Emp@tia

Emp@tiabottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.