top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

ePUAP 2 - sprawdź

epuap

Świadczenia niepieniężne (usługi opiekuńcze, obiady) Drukuj
Opracowanie: Administrator   
Opublikowano: piątek, 01 maja 2020 05:55

Od 1 maja 2020 roku nastąpiła zmiana stawek opłat za usługi opiekuńcze. Szczegóły oraz pozostałe informacje na temat płatności przestawiamy poniżej.

 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

     Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze zapewniają pomoc przede wszystkim w:

 • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • higienę i pielęgnację,
 • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 • rehabilitację fizyczną w przypadku usług specjalistycznych.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres trwania i miejsce świadczenia.
Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 j.t. z późn. zm.).

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, zgodnie z uchwałą nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (zm. uchwałami Rady Miejskiej w Iławie nr LI/432/18 z dnia 26 lutego 2018 roku, LVI/499/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku oraz XVIII/199/20 z dnia 24 lutego 2020 roku).

Zgodnie z uchwałą pełna odpłatność za 1 godzinę usług wynosi 19,54 zł.

Osoby wnoszące o przyznanie usług mają prawo do ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności z zachowaniem zasad zawartych w § 7 w/w uchwały.

TABELA ODPŁATNOŚCI

ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Dochód na osobę
(% kryterium dochodowego)

Wysokość odpłatności w % ustalona od bazowej ceny usługi dla:
osób samotnie
gospodarujących
osób w gospodarstwach
wieloosobowych

do 100% kryterium dochodowego
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 120%
3%
5%
powyżej 120% do 140% 5%
10%
powyżej 140% do 160% 10%
15%
powyżej 160% do 200% 15%
20%
powyżej 200% do 220% 20%
30%
powyżej 220% do 240% 25%
40%
powyżej 240% do 260% 30%
50%
powyżej 260% do 290% 40%
60%
powyżej 290% do 320%  50%  70%
powyżej 320% do 350%  60%  80%
powyżej 350% do 380%  75%  90%
powyżej 380% do 400% 90%
 95%
powyżej 400% do 450% 100% 100%

 

Dla osób samotnych lub w rodzinie, którym dochód na osobę przekracza 450% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ustala się odpłatność w wysokości pełnego kosztu jednej godziny usług określonej w § 5 ust. 1 uchwały, czyli 24,42 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ZP)
     Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zgodnie z przepisami specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ZP) są częściowo odpłatne. Odpłatność ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wysokość opłaty za godzinę usług ustalona została w oparciu o zarządzenie nr 18/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wynosi 26,78 zł (§ 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

W przypadku usług świadczonych przez specjalistów: logopedii, psychologii, pedagogiki, terapii zajęciowej, cena jednej godziny usług wynosi 48,00 zł.

Osoby wnoszące o przyznanie usług mają prawo do ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności z zachowaniem zasad zawartych w § 6 przytoczonego rozporządzenia.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (ZP)


Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub przypadający
na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności
dla osoby samotnie
gospodarującej
Wskaźnik odpłatności
dla osoby w rodzinie

do 701 zł - osoba samotna = 100%

  do 528 zł - osoba w rodzinie = 100%

nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5%
1,5%
3,5%
powyżej 132,5% do 165% 3%
7%
powyżej 165% do 187,5% 5%
11%
powyżej 187,5% do 220% 7%
15%
powyżej 220% do 237,5% 11%
20%
powyżej 237,5% do 255% 15%
25%
powyżej 255% do 265% 22,5%
32,5%
powyżej 265% do 275% 30%
40%
powyżej 275% do 282,5% 45%
55%
powyżej 282,5% do 290% 60%
70%
powyżej 290% do 310% 75%
85%
powyżej 310% do 330% 90%
100%
powyżej 330% 100%
100%

 

3. POSIŁKI W DDPS

     Odpłatność za obiady została ustalona zarządzeniem nr 0050-32/2018 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za posiłki w formie obiadów świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

W okresie obowiązywania programu rządowego pn.„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, osoby o dochodzie do wysokości 150% kryterium dochodowego nie ponoszą żadnej opłaty za wydane posiłki.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI (obiady) w DDPS w Iławie

Dochód według kryterium dochodowego

dla osób samotnie gospodarujących (701 zł)

oraz osób pozostających w rodzinie (528 zł)

Wysokość odpłatności liczona w % od całkowitego kosztu obiadu

osoba samotnie gospodarująca

 Wysokość odpłatności liczona w % od całkowitego kosztu obiadu

osoba w rodzinie

do 100%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 150%
40%
50%
powyżej 150% do 175%
50%
60%
powyżej 175% do 200%
60%
70%
powyżej 200% do 225%
70%
80%
powyżej 225% do 250%
80%
90%
powyżej 250% do 300%
95%
95%
powyżej 300%
100%
100%

 

     Wysokość opłaty za posiłki oraz ich dowóz do miejsca zamieszkania wynosi:

 • 9,00 zł za jeden obiad przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie;
 • 15,00 zł miesięcznie za dowóz posiłków do miejsca zamieszkania;
 • w przypadku dowozu do placówki dziennego pobytu świadczeniobiorcy: 1 osoba - 15,00 zł, 2 osoby - po 7,50 zł, 3 osoby - po 5,00 zł, powyżej 3 osób - po 4,00 zł.
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:741
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:3262
Stronę przegląda 17 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Portal Emp@tia

Emp@tiabottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.