top
logo

Menu witryny


Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

ePUAP 2 - sprawdź

epuap

Stypendium szkolne 2019/2020. Wypłata II transzy Drukuj
Opracowanie: Administrator   
Opublikowano: sobota, 09 maja 2020 03:20

stypendia2019-normal

     Zespół obsługujący stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie informuje rodziców / opiekunów uczniów z terenu miasta Iławy, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020, o konieczności dostarczenia do tutejszego Ośrodka oryginałów faktur i rachunków imiennych, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 roku.

Przypominamy, że miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2020 roku została ustalona w indywidualnych decyzjach o przyznaniu stypendium w roku szkolnym 2019/2020. Zatem każdemu uprawnionemu przysługuje miesięczne stypendium w kwocie przyznanej decyzją, pomnożonej przez liczbę miesięcy, za które następuje wypłata świadczenia (w drugiej transzy wypłata będzie realizowana za 6 miesięcy).

Osoby, którym: z przyczyn określonych w ustawie o systemie oświaty lub na ich żądanie, uchylono decyzję w trakcie roku 2020, pobiorą świadczenie za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia określonego w decyzji uchylającej (wstrzymującej) stypendium szkolne.

Wypłata świadczenia jest możliwa tylko i wyłącznie po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych, potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.

 

W związku z trwającym stanem epidemii związanej z COVID-19 i podjęciem z tego powodu szeregu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, ustalono niżej podany sposób składania dokumentów:

- oryginały imiennych faktur i rachunków należy składać w zamkniętej kopercie, w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;

- kopertę należy opatrzyć napisem: "stypendium 2020";

- w kopercie należy umieścić także: imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej do odbioru stypendium oraz jej numer telefonu do kontaktu;

- dokumenty można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem "stypendium 2020", pamiętając jednocześnie o terminie dostarczenia korespondencji najpóźniej do dnia 11 czerwca 2020 roku;

- wszelkie niejasności i problemy będą wyjaśniane telefonicznie przez urzędnika;

- należy pamiętać, że niezłożenie faktur i rachunków we właściwym czasie oraz na wymaganą kwotę spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium szkolnego.

 

INFORMACJA O WYPŁACIE STYPENDIUM

Rachunki i faktury wystawione w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku będą przyjmowane w dniach: od 18 maja 2020 do 10 czerwca 2020 roku.

Rachunki i faktury należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Realizacje stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2020 roku (6 miesięcy):

  • przelew na osobiste konto bankowe - w dniu 16 czerwca 2020 roku;
  • wypłata w kasie MOPS - w dniu 16 czerwca 2020 roku w godz. od 10.30 do 13.30.

 

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela pracownik zespołu obsługującego stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie:

ul. Grunwaldzka 6A (I piętro), pokój nr 105;

sprawy prowadzi urzędnik: Damian Michalski;

telefony: 89 6484124 wewn. 29, oraz numer bezpośredni: 89 6499729;

e-Mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Fundusze Europejskie

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

MOPS poleca

Sygnity

Forani

Portal Emp@tia

Emp@tiabottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.