top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

»» Na ratunek ««

Rzecznik
niebieska-linia
przemoc

Stypendium szkolne 2020/2021. Wypłata I transzy Drukuj
Opracowanie: Administrator   
Opublikowano: czwartek, 19 listopada 2020 07:20

stypendia2020-normal

     Zespół obsługujący stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie informuje rodziców / opiekunów uczniów z terenu miasta Iławy, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021, o konieczności dostarczenia do tutejszego Ośrodka oryginałów faktur i rachunków imiennych, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w miesiącach od września do grudnia 2020 roku.

Przypominamy, że miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2020 roku została ustalona w indywidualnych decyzjach o przyznaniu stypendium w roku szkolnym 2020/2021. Zatem każdemu uprawnionemu przysługuje miesięczne stypendium w kwocie przyznanej decyzją, pomnożonej przez liczbę miesięcy, za które następuje wypłata świadczenia (w pierwszej transzy wypłata będzie realizowana za 4 miesięce).

 

Wypłata świadczenia jest możliwa wyłącznie po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych, potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.

 

W związku z trwającym stanem epidemii związanej z COVID-19 i podjęciem z tego powodu szeregu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, ustalono niżej podany sposób składania dokumentów:

- oryginały imiennych faktur i rachunków należy składać w zamkniętej kopercie, w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;

- kopertę należy opatrzyć napisem: "stypendium 2020/2021";

- w kopercie należy umieścić także: imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej do odbioru stypendium oraz jej numer telefonu do kontaktu;

- dokumenty można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem "stypendium 2020/2021", pamiętając jednocześnie o terminie dostarczenia korespondencji najpóźniej do dnia 11 grudnia 2020 roku.

 

Informacje ogólne:

- należy pamiętać, że niezłożenie faktur i rachunków w ustalonym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium szkolnego;

- wypłata stypendium może być realizowana do wartości złożonych faktur i rachunków z uwzględnieniem górnej granicy określonej w decyzji przyznającej świadczenie. Oznacza to, że wypłata stypendium za dany okres nie może być wyższa niż wskazana w decyzji przyznającej, mimo przedłożenia rachunków na wyższą kwotę;

- nie będzie możliwe rozliczenie faktur i rachunków za okres od września do grudnia w roku kalendarzowym 2021;

- wszelkie niejasności i problemy będą wyjaśniane telefonicznie przez urzędnika.

 

 

INFORMACJA O WYPŁACIE STYPENDIUM

Rachunki i faktury wystawione w okresie od lipca do grudnia 2020 roku będą przyjmowane w dniach: od 23 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 roku.

Rachunki i faktury należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Realizacje stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2020 roku (4 miesiące):

 • przelew na osobiste konto bankowe - w dniu 18 grudnia 2020 roku;
 • wypłata w kasie MOPS - w dniu 18 grudnia 2020 roku w godz. od 10.30 do 13.30.

 

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela pracownik zespołu obsługującego stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie:

- adres: ul. Grunwaldzka 6A (I piętro), pokój nr 105;

- sprawy prowadzi urzędnik: Damian Michalski;

- telefony: 89 6484124 wewn. 29, oraz numer bezpośredni: 89 6499729;

- e-mail:

 • Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Wspieraj Seniora

wspieraj-seniora

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

MOPS poleca

#SzczepimySie

Sygnity

Forani

Portal Emp@tia

Emp@tiabottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.